Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2000

Rok 2000

L.p.
Nazwa programu
Nazwa zadania
Całkowita wartość zadania w PLN
Wartość dofinansowania zadania w PLN
Okres realizacji projektu
Efekty rzeczowe realizacji projektu
1
Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich – kanalizacja (ARiMR)
Budowa kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjno-filtracyjnego w Olszowej
306.782,00
106.782,00
10.10.2000 – 30.11.2000
Wybudowana :
-Sieć kanalizacji deszczowej o śr. 400 WIPRO - dł. 145 m
-Sieć kanalizacji deszczowej o śr. 600 WIPRO – dł. 216 m
-Zbiornik retencyjno-filtracyjny o poj. 468 m3,
-Chodnik o szer. 2 mb i dł. 230 mb 
2
Podnoszenie i zmiana kwalifikacji zawodowych mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w 2001 roku (ARiMR)
Organizacja szkoleń dla rolników z terenu gminy Ujazd (realizator PSP Jaryszów)
23.660,00
14.950,00
Wrzesień – grudzień 2000
Zorganizowano i przeprowadzono szkolenia dla rolników z tematu „zasady prowadzenia rachunkowości rolnej, rozliczanie podatku VAT, grup producenckich, i obsługi komputera
3
Podnoszenie i zmiana kwalifikacji zawodowych mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w 2001 roku (ARiMR)
Organizacja szkoleń dla rolników z terenu gminy Ujazd (realizator PSP Olszowa)
18.700,00
14.900,00
Wrzesień – grudzień 2000
Zorganizowano i przeprowadzono szkolenia   w temacie zasad prowadzenia rachunkowości rolnej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz edukacji ekologicznej i obsługi komputera
4
Fundacja Fundusz Współpracy
„Europejskie Święto Plonów” „Razem do Europy”
15.645,36
15.645,36
10.08.2000-20.09.2000
-Wydano 2 broszury informacyjne o UE ( o prawie i instytucjach UE i polskim rolnictwie w warunkach UE)
-przeprowadzono 2 szkolenia dla rolników w temacie potencjalnych szans i zagrożeń wynikających z integracji z UE dla wybranych sektorów rolnictwa
-wydano materiały informacyjne o UE
 
 
 RAZEM
364 787,36
152 277,36
 
 


 

Podmiot udostępniający: UM Ujazd
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Magdziak
Data wytworzenia: 2010-03-16