Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze w zad. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Buczki, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla części miejscowości: Zimna Wódka, Ujazd- Piaski oraz budowa wodociągu dla części miejscowości Klucz i Grzeboszowice.

Ujazd dnia 08.09.2014r.

GT.271.4.2014

                     

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Buczki, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla części miejscowości: Zimna Wódka, Ujazd- Piaski oraz budowa wodociągu dla części miejscowości Klucz i Grzeboszowice.


Ogłoszenie o zamówieniu- Nr ogłoszenia: 259296-2014; data zamieszczenia 04.08.2014

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – Nr ogłoszenia: 279138-2014; data zamieszczenia 22.08.2014

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – Nr ogłoszenia: 280910-2014; data zamieszczenia 25.08.2014

 

Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423 wraz z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Buczki, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla części miejscowości: Zimna Wódka, Ujazd- Piaski oraz budowa wodociągu dla części miejscowości Klucz i Grzeboszowice.

 

wybrana została najkorzystniejsza oferta złożona przez  firmę :

 

DDtherm Sp. z o.o.

Ul. Powstańców Śl. 9

47-171 Rozmierka 

 

Cena wybranej oferty wynosi brutto :  1 579 483,79 zł

słownie: jeden milion pięćsetsiedemdziesiątdziewięć tysięcy czterystaosiemdziesiąttrzy złote 79/100

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty – zgodnie z przyjętymi kryteriami (cena 100%) oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Punktacja

(Cena 100%)

3

DDtherm Sp. z o.o.

Ul. Powstańców Śl. 9

47-171 Rozmierka

100,00

1

Konsorcjum firm:

PROSSPOL Sp. z o.o., Krzepice, ul. Skłodowskiej 17- Lider Konsorcjum

Przedsiębiorstwo Usługowe Jan Renczmiń, Glinica, ul. Asfaltowa 17- Partner Konsorcjum

88,31

2

Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe „M+” Sp. z o.o.

Ul. Strzelecka 13b, 47-230 Kędzierzyn- Koźle

86,81

4

WODGAZ

Arkadiusz Kosendka, Aleksandra Michalska, Spółka Jawna

Ul. Partyzancka 54A, 45-802 Opole

83,82

5

Konsorcjum firm:

PAGA- UNIBUD S.C., ul. Piastowska 16, 47-303 Krapkowice- Lider konsorcjum

EKO- PROBUD Bartosz Szczepanek, ul. Reina 1, 47-320 Gogolin- Partner Konsorcjum

67,59

 

W toku postępowania nie odrzucono oraz nie wykluczono żadnych ofert.

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt.4 informuję, iż umowa w sprawie zamówienia może być zawarta , zgodnie z art.94 ust.1. pkt. 2 w terminie nie krótszym niż 5 dnia od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Burmistrz Ujazdu 

Tadeusz Kauch

 

 

Podmiot udostępniający: Ref. Inwestycji
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Mateusz Klyta
Data wytworzenia: 2014-09-08