Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie odcinka drogi gminnej nr 105758 O Kolonia w Jaryszowie.

Strzelce Opolskie, dnia 30.09.2014r.

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY STRZELECKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Działając na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 687 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.)

 podaję do publicznej wiadomości,

że w dniu 30 września 2014r. Starosta Strzelecki wydał na rzecz Burmistrza Ujazdu decyzję administracyjną Nr 2/14 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie odcinka drogi gminnej nr 105758 O Kolonia w Jaryszowie, na działkach z obrębu ewidencyjnego Jaryszów, ark.m.1, o następujących numerach:

 

1. w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy

     -    176/2 (działka 176/2 o pow. 0,0141 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po podziale działki 176 na działki 176/1, 176/2 i           176/3; działka nr 176/1 o pow. 0,0253 ha i działka nr 176/3 o pow. 0,0126 ha – pozostają we władaniu dotychczasowego           właściciela),

     -    79/1 – istniejący pas drogowy ul. Kolonia Jaryszowska,

     -    79/4 (działka 79/4 o pow. 0,1557 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po podziale działki 79/2 na działki 79/3 i                         79/4; działka nr 79/3 o pow. 0,0203 ha– pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela),

     -    174/1 (działka 174/1 o pow. 0,0006 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po podziale działki 174 na działki                          174/1 i 174/2; działka nr 174/2 o pow. 0,4334 ha– pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela),

     -    173/1 (działka 173/1 o pow. 0,0111 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po podziale działki   173 na działki                        173/1 i 173/2; działka nr 173/2 o pow. 0,3049 ha– pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela),

     -    172/1 (działka 172/1 o pow. 0,0022 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po podziale działki 172 na działki                          172/1 i 172/2; działka nr 172/2 o pow. 0,0668 ha– pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela),

     -    155/1 (działka 155/1 o pow. 0,0148 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po podziale działki 155 na działki                          155/1 i 155/2; działka nr 155/2 o pow. 1,2932 ha– pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela),

     -    149/1 (działka 149/1 o pow. 0,0079 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po podziale działki 149 na działki                          149/1 i 149/2; działka nr 149/2 o pow. 0,2501 ha– pozostaje we władaniu dotychczasowych właścicieli),

     -    148/1 (działka 148/1 o pow. 0,0008 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po podziale działki 148 na działki                          148/1 i 148/2; działka nr 148/2 o pow. 0,0202 ha– pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela),

     -    143/1 (działka 143/1 o pow. 0,0037 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po podziale działki 143 na działki                          143/1 i 143/2; działka nr 143/2 o pow. 0,1773 ha– pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela),

     -    142/1 (działka 142/1 o pow. 0,0051 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po podziale działki 142 na działki                          142/1 i 142/2; działka nr 142/2 o pow. 0,2249 ha– pozostaje we władaniu dotychczasowych właścicieli),

     -    138/1 (działka 138/1 o pow. 0,0128 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po podziale działki 138 na działki                          138/1 i 138/2; działka nr 138/2 o pow. 0,6696 ha– pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela),

     -    134/5 (działka 134/5 o pow. 0,0160 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po podziale działki 134/2 na działki                       134/5 i 134/6; działka nr 134/6 o pow. 0,6580 ha– pozostaje we władaniu dotychczasowych właścicieli),

     -    134/3 (działka 134/3 o pow. 0,0020 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po podziale działki 134/1 na działki                       134/3 i 134/4; działka nr 134/4 o pow. 0,0063 ha– pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela),

     -    78/1 (działka 78/1 o pow. 0,0243 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po podziale działki 78 na działki 78/1                         i 78/2; działka nr 78/2 o pow. 2,3187 ha– pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela);

2. poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących teren niezbędny – działka nr 122– włączenie do drogi powiatowej i nr 79/3 – rozbiórka części starej nawierzchni drogi gminnej;

3. działka nr 79/1 – stanowiąca teren niezbędny, w liniach rozgraniczających pas drogowy (połączenie istniejącej i nowej nawierzchni drogi).

W terminie 28 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowane strony mogą w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 211 (w godzinach pn. 800÷1600, wt.-pt. 730÷1530), zapoznać się z treścią decyzji i dokumentacją sprawy.

 

Obwieszczenie wywiesza się na okres od 01 października 2014r. do 28 października 2014r.

 

z up. Starosty
Teresa Wanecka
Naczelnik Wydziału
Architektoniczno-Budowlanego

 


 

Podmiot udostępniający: Ref. Inwestycji 
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Monika Jastrzembska
Data wytworzenia: 2014-10-01