Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2014 rok

Burmistrz Ujazdu

Ujazd, dnia 28.05.2015r.

Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 lit.f i lit.g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.  z 2013r., poz. 885 ze zmianami), podaję do publicznej wiadomości:

- wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2014 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia:

 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej:
  17.631 zł (odroczenie opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej),
 2. Polmag Sp. z o.o.
  58.974,20 zł (rozłożenie na raty zaległości podatku od nieruchomości wraz z odsetkami),
 3. Tomasiak Adam
  29.926,30 zł (umorzenie podatku od środków transportowych),
  22.589,00 zł (rozłożenie na raty podatku od środków transportowych).
 4. Gasz Joachim 726 zł (umorzenie podatku od nieruchomości z odsetkami),
 5. Kazieko Janusz 1.609 zł (umorzenie podatku od nieruchomości),
 6. Duck Katarzyna 2.226 zł ( umorzenie podatku od nieruchomości).

przyczyna: ważny interes podatnika
   
- wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej:

Polmag Sp. z o.o., Tomasiak Adam, Duck Katarzyna, Andrusiak Danuta, Adamicka Izabela, Barteczko Jerzy, Błaszczyk Kamil, Bodynek Andrzej, Bomba Bernard, BWS Technika Sp. z o.o., Cholewa Henryk, Cholewa Joachim, Ciecior Bernard, Cytera Roman, Dansch Irena, Danish Farming Consultants sp. z o.o., Długosz Franciszek, Dronia Edyta, Duk Jan, Dworaczek Jan, Fila Bernard, Dziwis Witold, Fogel Waldemar, Fogel Marcin, Foltys Joachim, Gąsior Ewelina, Giemsa Klaudia, Gisman Janusz, Gisman Adam, Goly Artur, Grabelus Danuta, Gralka Krzysztof, Gruntkowski Marek, Hajduk Rafał, Ignatzek Norbert, Jakubczyk Roman, Janik Adrian, Janota Łukasz, Jarosz Jerzy, Jarosz Norbert, Jokiel Mariusz, Jendrzejek Roman, Jokiel Adrian, Jonczyk Mariola, Kainka Norbert, Kaliciak Zenon, Kalisz Roman, Kałus Marcin, Kałuża Daniel, Kapica Marcin, Kasperski Kazimierz, Kasperski Andrzej, Kauder Waldemar, Klampko Jerzy, Klois Józef, Koj Walenty, Komander Herbert, Konieczny Waldemar, Konighaus Stefan, Kozioł Renata, Krawiec Elżbieta, Krawiec Bernard, Kubów Wojciech, Kuczmera Małgorzata,  Labisch Hubert, Leszczyna Alicja, Lawnik Engelbert, Leszczyna Joachim, Mainka Irena, Marek Krzysztof, Materla Joanna, Materla Aleksander, Melson Roman, Michalski Piotr, Miedza Alfred, Mikosz Gerard, Mikosz Stanisława, Misch Maria, Misz Bernard, Misz Albert, Moczek Norbert, Mojza Konrad, Moszko Bertold, Muskała Zygmunt, Muszkiet Krystian, Napieracz Patrycja, Nawrot Tomasz,  Nowak Jerzy, Nowara Edmund, Ogaza Danuta, Palarz Józef, Pallus Jan, Parusel Krzysztof, Paruzel Maria, Paździor Marek, Pelzer Joachim, Piela Robert, Piela Józef, Plachetka Robert, Plachetka Rudolf, Plachetka Piotr, Ploch Bertold, Płachetka Dariusz, Płachetka Zenon, Płachetka Janusz, Płachetka Monika, Podolska Irena, Podolski Norbert, Proksza Elżbieta, Proksza Gerard, Proksza Piotr, Przesdzing Joachim, Rekus Grzegorz, Roldam Sp. z o.o.,  Roter Krzysztof, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Brzezina, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Jaryszów, Sikora Krystian, Skowronek Andrzej, Skowronek Bernard, Skowronek Joachim, Sładek Florian, Sładek Albert, Sładek Andrzej, Sładek Adrian, Sładek Henryk, Socha Krystian, Socha Ernest, Socha Zygfryd, Sotor Krzysztof, Sotor Krystian, Stolc Maria, Stypa Józef, Strycharz Józef, Szefer Krystyna, Szyguła Sebastian, Szymańska Barbara, Szymański Zygfryd, Tańczyn Piotr, Tiszbierek Gerard, Treffoń Irena, Trusz Wiesław, Urbańczyk Katarzyna, Wallus Sebastian, Warzecha Irena, Wiatowski Paweł, Wieczorek Józef, Więcek Marcin, Więcek Jan, Wientzek Alfred, Wientzek Erwin, Więcek Janusz, Wloka Rajnhard, Wycisło Adrian, Zielonka Stefan, Zimon Wilhelm.