Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KADENCJA 2014-2018

PDF0050.224.2017 w spr. zmiany planów finansowych na 2017 rok.pdf

Rok 2014

 
PDF0050.2.2014 w spr. zmian budżetu i w budżecie gminy.pdf
PDF0050.3.2014 w spr. zmiany planów finansowych.pdf
PDF0050.4.2014 w spr. zmiany planów finansowych.pdf
PDF0050.5.2014 w spr. konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej.pdf
PDF0050.6.2014 w spr.konkursu ofert w zakresie ochrony zdrowia.pdf
PDF0050.7.2014 w spr. zmiany planów finansowych.pdf
PDF0050.8.2014 wspr. wyznaczenia administratora bioska w Ujeździe.pdf
PDF0050.9.2014 w spr. zmian budżetu gminy.pdf
PDF0050.10.2014 w spr. zmiany planów finansowych.pdf 

 

Rok 2015

PDF0050.11.2015 w spr. powołania komisji konkursowej.pdf
PDF0050.12.2015 w spr. powołania komisji konkursowej.pdf
PDF0050.13.2015 w spr. plany wydatków na 2015 rok.pdf
PDF0050.13.2015 w spr. przekazania planów fin. na 2015r -dochody.pdf
PDF0050.14.2015 w spr. zmiany planów finansowych.pdf
PDF0050.15.2015 w spr. wniesienia wkładu do spółki gminnej.pdf
PDF0050.16.2015 w spr. rozliczania dotacji przedmiotowej.pdf
PDF0050.17.2015 w spr. wyznaczenia miejsc na umieszczenie plakatów wyborczych.pdf
PDF0050.18.2015 w spr. wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf
PDF0050.19.2015 w spr.zmiany planów finansowych.pdf
PDF0050.20.2015 w spr. powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.pdf
PDF0050.21.2015 w spr. nabycia działki w Niezdrowicach pod drogę.pdf
PDF0050.22.2015 w spr. spr. z wykonania budżetu za 2014 rok.pdf
PDF0050.23.2015 w spr nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf
PDF0050.24.2015 w spr zmiany planów finansowych.pdf
PDF0050.25.2015 w spr Społecznej Komisji Mieskzaniowej.pdf
PDF0050.26.2015 w spr. zmian budżetu gminy.pdf
PDF0050.27.2015 w spr zmiany planów finansowych.pdf
PDF0050.28.2015 w spr zmian budżetu gminy.pdf
PDF0050.29.2015 w spr zmiany planów finansowych.pdf
PDF0050.30.2015 w spr. koordynatora ds obsługi informatycznej wyborów RP.pdf
PDF0050.31.2015 w spr. powołania OKW.pdf
PDF0050.32.2015 w spr. uchylajace zarządzenie w spr zmian budżetu.pdf
PDF0050.33.2015 w spr zmian budżetu gminy.pdf
PDF0050.34.2015 w spr. zmiany planów finansowych.pdf
PDF0050.35.2015 w spr. zmiany planów finansowych.pdf
PDF0050.36.2015 w spr zmian budżetu gminy.pdf
PDF0050.37.2015 w spr. zmiany planów finansowych.pdf
PDF0050.38.2015 w spr. powołania Komisji Stypendialnej.pdf
PDF0050.39.2015 w spr wygaśnięcia członkostwa OKW.pdf
PDF0050.40.2015 w spr. zmian budżetu gminy.pdf
PDF0050.41.2015 w spr. zmiany planów finansowych.pdf
PDF0050.42.2015 w spr zmiany planów finansowych.pdf
PDF0050.43.2015 w spr. zmian budżetu gminy.pdf
PDF0050.44.2015 w spr. zmiany planów finansowych.pdf
PDF0050.45.2015 w spr.przed. powierzenia stanowiska dyrektora PP w Ujeździe.pdf
PDF0050.46.2015 w spr. wyznaczenia miejsc na umieszczanie plakatów wyborczych.pdf
PDF0050.47.2015 w spr. zmiany planów finansowych na 2015 r..pdf
PDF0050.48.2015 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans.pdf
PDF0050.49.2015 w spr. powołania kom. egzaminmacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans.pdf
PDF0050.50.2015 w spr. zmian budżetu i w budżecie gminy.pdf
PDF0050.51.2015 w spr. zmiany planów finansowych na 2015 r..pdf
PDF0050.52.2015 w spr. terminu składania wniosków na zakup podręczników.pdf

PDF0050.53.2015 w spr. przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 rok.pdf

PDF0052.53.2015 - cd..pdf

PDF0050.54.2015 w spr. zmian budżetu gminy na 2015 rok.pdf
PDF0050.55.2015 w spr. zmiany planów finansowych na 2015 r..pdf

PDF0050.57.2015 w spr. wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych.pdf
PDF0050.58.2015 w spr. zmiany planów finansowych na 2015r..pdf

PDF0050.59.2015 w spr. pow. składów osobowych OK ds. R0001.pdf
PDF0050.60.2015 w spr. pow. kom. kwalifikacyjnej0001.pdf
PDF0050.61.2015 w spr. zmiany planów finansowych0001.pdf

PDF0050.63.2015 w spr. zmian budżetu gminy na 2015r..pdf
PDF0050.64.2015 w spr. zmiany planów finansowycyh na 2015.pdf
PDF0050.65.2015 w spr. stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w OKW.pdf
PDF0050.66.2015 w spr. wyznaczenia zastepstwa dyrektora ZGS.pdf
PDF0050.67.2015 w spr. zmian budzetu gminy na 2015r..pdf
PDF0050.68.2015 w spr. zmiany planów finansowych na 2015r..pdf
PDF0050.69.2015 w spr. zmian budżetu gminy na 2015 rok.pdf
PDF0050.70.2015 w spr. zmiany planów finansowych na 2015r.pdf
PDF0050.71.2015 w spr.powołania składów OKW zarządzonych na 25.10.2015r..pdf
PDF0050.72.2015 w spr. powołania koordynatora gminnego do obsługi informatycznej wyborów.pdf
PDF0050.73.2015 w spr. stwierdzenia wygaśnięcia członka OKW.pdf
PDF0050.74.2015 w spr. zmian budżetu gminy na 2015 rok.pdf
PDF0050.75.2015 w spr. zm. planów finansowych na 2015 rok.pdf
PDF0050.76.2015 w spr. zm. planów finansowych na 2015 rok.pdf
PDF0050.77.2015 w spr. ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf
PDF0050.78.2015 w spr. przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.pdf
PDF0050.78.2015 - dochody.pdf
PDF0050.78.2015 - wydatki.pdf
PDF0050.78.2015 -wydatki cd..pdf
PDF0050.79.2015 wieloletnia prognoza cd..pdf
PDF0050.79.2015 wieloletnia prognoza cd..pdf
PDF0050.80.2015 w spr. zmian budżetu gminy na 2015 rok.pdf
PDF0050.81.2015 w spr. zmiany planów finansowych na 2015 rok.pdf
PDF0050.82.2015 w spr. zmian budżetu gminy na 2015rok.pdf
PDF0050.83.2015 w spr. zmiany planów finansowych na 2015r..pdf
PDF0050.84.2015 w spr. kom. egzamin.dla nauczuciela ubiegającego sie o awans.pdf
PDF0050.85.2015 w spr. normy zużycia paliwa prze jednostki OSP.pdf
PDF0050.86.2015 w spr.zmian w budżecie gminy na 2015r..pdf
PDF0050.87.2015 w spr. zm. planów finansowych na 2015r..pdf
PDF0050.88.2015 w spr. zm. planów finansowych na 2015r..pdf
PDF0050.89.2015 w spr. ogłoszenia konkursu ofert na realizacje zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia.pdf
PDF0050.90.2015 w spr. zm. planów finansowych na 2015r..pdf
PDF0050.91.2015 w spr. zm. planów finansowych na 2015r..pdf
PDF0050.92.2015 w sp. otwartego konkursu ofert na realizacje zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.pdf
PDF0050.93.2015 w spr. powołana Komisji Konkursowej do opiniowania ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia.pdf
PDF0050.94.2015 w spr. zmiany planów finansowych na 2015r..pdf
PDF0050.95.2015 w spr. zmiany załącznika do Zarządzenia 0050.89.2015.pdf
 

2016 rok

PDF0050.96.2016 w spr. powołania Kom. do rozstrzygnięcia konursu na wykonanie zadania z zakresu upowaszechniania kultury fizycznej.pdf
PDF0050.97.2016 w spr. przekazania pl. fin. na 2016r.0001.pdf
PDF0050.97.2016 Dochody c.d..pdf
PDF0050.97.2016 Plan wydatków.pdf
PDF0050.97.2016 wydatki cd..pdf
PDF0050.97.2016 c.d. zadania zlecone, inwestycyjne0001.pdf
PDF0050.97.2016 Plan wydatków oswiata cd..pdf
PDF0050.97.2016 Wydatki cd.pdf
PDF0050.98.2016 w spr.ustalenia harmonogramu rekrutacji do przedszkola.pdf
PDF0050.99.2016 w spr. nieodpłatnego nabycia działek od ANR pod drogi gminne.pdf
PDF0050.100.2016 w spr. ogłoszenia terminów rekrutacji do szkół podstawowych.pdf
PDF0050.101.2016 w spr. zmian w budżecie gminy na 2016r..pdf
PDF0050.102.2016 w spr. zmiany planów finansowych.pdf

PDF0050.104.2016 w spr. wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Ujazdowski Inkubator Przedsiębiorczości.pdf
PDF0050.105.2016 w spr. zmiany planów finansowych.pdf
PDF0050.106.2016 w spr. nieodpłatnego przekazania środka trwałego.pdf
PDF0050.107.2016 w spr. planu dofin. form doskonalenia zawodowego nauczycieli.pdf
PDF0050.108.2016 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf
PDF0050.109.2016 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchjomości przeznaczonych do sprzedazy w formie bezprzetragowej.pdf
PDF0050.110.2016 w spr. wyznaczenia OPS do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.pdf
PDF0050.111.2016 w spr. przedstawienia rocznego0001.pdf
PDF0050.111.2016 cd..pdf
PDF0050.111.2016 cd.2.pdf
PDF0050.112.2016 w spr.nabycia od osoby fizycznej nieruchomości poł. w Niezdrowicach.pdf
PDF0050.113.2016 w spr. nabycia od osoby fiz. nieruchomości.pdf
PDF0050.114.2016 w spr. nabycia nieruchomości położonej w Sieroniowicach.pdf
PDF0050.115.2016 w spr. nabycia nieruchomości od osoby fizycznej połozonej w Balcarzowicach.pdf
PDF0050.116.2016 w spr. zmiany planów finansowych na 2016 rok.pdf
PDF0050.117.2016 w spr. ceny jednostkowej za usługę wywozu nieczystości płynnych.pdf
PDF0050.118.2016 w spr. odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf
PDF0050.119.2016 w spr. zmiany planów finansowych na 2016 rok..pdf
PDF0050.120.2016 w spr. zm. budżetu i w budżeie gminy na 2016r..pdf
PDF0050.121.2016 w spr. zmiany planów finansowych na 2016r..pdf
PDF0050.122.2016 w spr. zmiany zarządenia nr 0050.120.2016r..pdf
PDF0050.123.2016 w spr. zm. planów finansowych na 2016 rok.pdf
PDF0050.124.2016 w spr. zm. budżetu gminy na 2016r..pdf
PDF0050.125.2016 w spr. zm. planów finansowych na 2016 rok.pdf
PDF0050.126.2016 w spr. określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium Burmsitrza Ujazdu za wyniki w nauce....pdf
PDF0050.127.2016 w spr. wyznaczenia szkoły podstawowej jako miejsca realizacji obowiazku szkolnego.pdf
PDF0050.128.2016 w spr. ustalenia normy zużycia paliwa dla specjalistycznych pojazdów pożarniczych.pdf
PDF0050.129.2016 w spr. zmiany planów finansowych na 2016 rok.pdf
PDF0050.130.2016 w spr. nabycia dz. 4451 o pow. 0,00213 ha od osoby fizycznej na cele publiczne.pdf
PDF0050.131.2016 w spr. zmiany zarządzenia Nr 0050.63.2011 Burmistrza Ujazdu z dnia 117.11.2011r..pdf
PDF0050.132.2016 w spr. nabycia od osoby fizycznej za odszkodowanie dz. nr 1795 o pow. 0,0074 ha.pdf
PDF0050.133.2016 w spr. zmiany planów finansowych na 2016 rok.pdf
PDF0050.134.2016 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf
PDF0050.135.2016 w spr. zmian budżetu gminy na 2016rok.pdf
PDF0050.136.2016 w spr. zmiany planów finansowych na 2016 rok.pdf
PDF0050.137.2016 w spr. ustalenia terminu składania wniosku o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.pdf
PDF0050.138.2016 w spr. ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Z- Wódka.pdf
PDF0050.139.2016 w spr. przedst. informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.pdf
PDF0050.139.2013 Dochody.pdf
PDF0050.139.2016 w spr. przedst. informacji cd..pdf
PDF0050.139.2013 Wydatki.pdf
PDF0050.139.2016 Inwestycje.pdf
PDF0050.139.2016 Wydatki cd..pdf
PDF0050.140.2016 w spr. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016r.pdf
PDF0050.141.2016 w spr. zmiany planów finansowych na 2016 rok.pdf
PDF0050.142.2016 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf
PDF0050.143.2016 w spr. zm. planów finansowych na 2016 rok.pdf
PDF0050.144.2016 w spr. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016r.pdf
PDF0050.145.2016 w spr. zmiany planów finansowych na 2016r..pdf
PDF0050.146.2016 w spr. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016r..pdf
PDF0050.147.2016 w spr. zmiany planów finansowych na 2016r..pdf
PDF0050.148.2016 w spr. zmiany w budżecie gminy na 2016r..pdf
PDF0050.149.2016 w spr. wyznaczenia Pani Morawiec- Konieczny do zastepowania dyrektora PSP w Jaryszowie na czas nieobecności dyrektora.pdf
PDF0050.150.2016 w spr. wyznaczenia P. Iwony Piela do zastepowania dyrektora PSP w Olszowej na czas nieobecnosci dyrektora.pdf
PDF0050.151.2016 w spr. ogloszenia wykazu nieruchomości gruntowej połozonej w Jaryszowie przenaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej.pdf
PDF0050.152.2016 w spr. zmiany planów finansowych na 2016r..pdf
PDF0050.153.2016 w spr. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016r..pdf
PDF0050.154.2016 w spr. zmiany planów finansowych na 2016r..pdf
PDF0050.155.2016 w spr. wniesienia wkładu pieniężnego do spółki gminnej Ujazdowkiego Inkubatora Przedsiebiorczości.pdf
PDF0050.156.2016 w spr. zmiany planów finanowych na 2016 r..pdf
PDF0050.157.2016 w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedży w formie bezprzetargowej.pdf
PDF0050.158.2016 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Zimnej Wódce.pdf
PDF0050.159.2016 w spr. ogłoszenia konsultacji Projketu rocznego programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami na 2017 rok.pdf
PDF0050.160.2016 w spr.przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Ujazd na 2014 rok.pdf
PDF0050.161.2016 w spr. przedłożenia projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2022.pdf
PDF0050.162.2016 w spr. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016rok.pdf
PDF0050.163.2016 w spr. zmiany planów finansowych na 2016 rok.pdf
PDF0050.164.2016 w spr. nabycia od osoby fizyczne, za odszkodowaniem działki położonej w Sieroniowicach.pdf
PDF0050.165.2016 w spr.uchylające zarządzenie w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok.pdf
PDF0050.166.2016 w spr. zmian budzetu i w budżecie gminy na 2016 rok.pdf
PDF0050.167.2016 w spr. zmiany planów finansowych na 2016 rok.pdf
PDF0050.168.2016 w spr. zmiany planów finansowych na 2016 rok.pdf
PDF0050.169.2016 w spr. ogloszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.pdf
PDF0050.170.2016 w spr. zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie ujazd i jej jednostkach.pdf
PDF0050.171.2016 w spr. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok.pdf
PDF0050.172.2016 w spr. zmiany planów finansowych na 2016 rok.pdf
PDF0050.173.2016 w spr.otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf

PDF0050.174.2016 w spr. powołania Komisji do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf

PDF0050.175.2016 w spr. zmiany pl. fin. na 2016.pdf
PDF0050.176.2016 w spr. udzielenia Kierownikowi OPS upoważnienia do przeprowadzania postepowania... w spr. dodatków mieszkaniowych.pdf
PDF0050.177.2016 w spr. powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na wykonanie zadania publ. w zakresie ochrony i promocji zdrowia.pdf
PDF0050.178.2016 w spr. zmiany planów finansowych na 2016r..pdf
PDF0050.179.2016 w spr. powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczeń z nakazu Organu Inspekcji Weterynaryjnej.pdf

 

2017 rok

PDF0050.180.2017 w spr. przekazania planów finansowych na 2017 rok ( dochody).pdf

PDF0050.180.2017 Wydatki.pdf
PDF0050.180.2017 wydatki cd..pdf
PDF0050.181.2017 w spr. nieodpłatnego nabycia działki w Olszowej stanowiącej własność Sakrbu Państwa.pdf
PDF0050.182.2017 w spr. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy w miejscowości Zimna W ódka.pdf
PDF0050.183.2017 w spr. ustalenia na rok 2017 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli....pdf
PDF0050.184.2017 w spr. ceny jednostkowej za usługę wywozu nieczystości płynnych za pomoca samochodu asenizacyjnego.pdf
PDF0050.185.2017 w spr. sprzedaży w formie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego mieszczącego się w bydynku wielorodzinnym przy ul. Kwiatowej 3 w Ujeździe.pdf
PDF0050.186.2017 w spr. zmian budżetu gminy na 2017 rok.pdf
PDF0050.187.2017 w spr. zmiany planów finansowych na 2017rok.pdf

PDF0050.188.2017 w spr. ustalenia normy paliwa dla specjalistycznych pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego.pdf
PDF0050.189.2017 w spr. nieodpłatnego nabycia działki nr 312 polozonej w Nierzdrowicach stanowiącej własnośc Skarbu Państwa.pdf
PDF0050.190.2017 w spr. ustelenia terminów prowadadzenia postepowania rekrutacyjnego i uzupełniajacego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 20172018.pdf
PDF0050.191.2017 w spr. zmiany planów finansowych na 2017 rok.pdf

PDF0050.192.2017 w spr. zasad gospodarowania materiałami pochodzącymi z rozbiórki dróg i budynków będących w dyspozycji Gminy Ujazd.pdf
PDF0050.193.2017 w spr. ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego , w tym składania dokumentów do klas pierwszych szkółpodstawowych.pdf
PDF0050.194.2017 w spr.ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu w 2017r..pdf

PDF0050.195.2017 w spr. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2016r..pdf

PDF0050.195.2017 cd..pdf
PDF0050.195.2017 cd..pdf
PDF0050.196.2017 w spr. wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego, w roku szkolnym 2017-2018.pdf
PDF0050.197.2017 w spr. powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz nadania Regulaminu Organizacyjnego.pdf
PDF0050.198.2017 w spr powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia wniosków złożonych w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu.pdf
PDF0050.199.2017 w spr. zmiany planów finansowych na 2017 rok.pdf
PDF0050.200.2017 w spr. nabycia działki o pow. 0,0320 ha położonej w Kluczu od osoby fizycznej na cele publiczne..pdf
PDF0050.201.2017 w spr. ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiacych mienie komunalne gminy.pdf
PDF0050.202.2017 w spr. zmian budżetu gminy na 2017 rok.pdf
PDF0050.203.2017 w spr.zmiany planów finansowych na 2017r..pdf
PDF0050.204.2017 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowościach Ujazd,Niezdrowice, Zimna Wódka i Jaryszów.pdf
PDF0050.205.2017 w spr. zmiany planów finansowych na 2017 r..pdf
PDF0050.206.2017 w spe. zmian budżetu gminy na 2017 rok.pdf
PDF0050.207.2017 w spr. zmiany planów finansowych na 2017 rok.pdf
PDF0050.208.2017r.w spr. nabycia dziaki od osoby fizycnzej na cele publiczne.pdf
PDF0050.209.2017 w spr.ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej.pdf
PDF0050.210.2017 nieodpłatnego naycia od ANR OT w Opolu działek polożonych Ujeździe pod budowę PSZOK.pdf

PDF0050.211.2017 w spr. zmiany planów finansowych na 2017 rok.pdf
PDF0050.212.2017 w spr. ustanowienia Regulaminu Gospodarowania Funduszem Sołeckim w Gminie Ujazd.pdf
PDF0050.213.2017 w spr. nabycia działki położonej w Zimnej Wódce na cele publiczne.pdf
PDF0050.214.2017 w spr. powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.pdf
PDF0050.215.2017 w spr.zmiany planów finansowych na 2017r..pdf
PDF0050.216.2017 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej.pdf
PDF0050.217.2017 w spr.powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopie.pdf
PDF0050.218.2017 w spr.powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf
PDF0050.219.2017 w spr. zmian budżetu gminy na 2017 rok.pdf
PDF0050.220.2017 w spr. zmiany planów finansowych na 2017 rok.pdf
PDF0050.221.2017 w spr.odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.pdf
PDF0050.222.2017 w spr.przedstawienia informacji z przebiegu wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2017 rok..pdf
PDF0050.222.2017 cd..pdf
PDF0050.222.2017 cd. wydatki.pdf

PDF0050.224.2017 w spr. zmiany planów finansowych na 2017 rok.pdf

PDF0050.225.2017 w spr. zmiany planów finansowych na 2017 rok.pdf
PDF0050.226.2017 w spr.wyznaczenia Pani Ilony Morawiec-Konieczny do zastępowania dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaryszowie na czas nieobecności dyrektora..pdf
PDF0050.227.2017 w spr.wyznaczenia Pani Iwony Piela do zastępowania dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszowej na czas nieobecności dyrektora..pdf
PDF0050.228.2017 w spr.zmian budżetu gminy na 2017 rok.pdf
PDF0050.229.2017 w spr. zmiany planów finansowych na 2017 rok..pdf
PDF0050.230.2017 w spr. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok.pdf
PDF0050.231.2017 w spr. zmiany planów finansowych na 2017r..pdf
PDF0050.232.2017 w spr. ogłoszenia konsultacji projektu roczengo programu współ[pracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o ktorych mow w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariaci.pdf
PDF0050.233.2017 w spr. zmiany budżetu gminy na 2017rok.pdf
PDF0050.234.2017 w spr. zmiany planów finansowych na 2017 rok.pdf
PDF0050.235.2017 w spr. nieodpłatnego nabycia działek Skarbu Państwa od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pod drogi gminne.pdf
PDF0050.236.2017 w spr. przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Ujazd na 2018 rok.pdf
PDF0050.236.2017 cd..pdf
PDF0050.236.2017 cd.2.pdf
PDF0050.237.2017 w spr. przedłożenia projketu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ujazd na lata 2018-2024.pdf
PDF0050.238.2017 w spr. odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.pdf
PDF0050.239.2017 w spr. zmiany planów finansowych na 2017 rok.pdf
PDF0050.240.2017 w spr.ogłoszenia konkursu ofert na realizacje przez organizacje pozarządowe i inne podmioty zadania z zakresu ochrony zdrowia.pdf
PDF0050.241.2017 w spr.zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok.pdf
PDF0050.242.2017 w spr. zmiany planów finansowych na 2017 rok.pdf
PDF0050.243.2017 w spr.otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf
PDF0050.244.2017 w spr. nabycia od osoby fizycznej za odszkodowaniem działek na cele publiczne.pdf
PDF0050.245.2017 w spr. zmiany planów finansowych na 2017 r..pdf
PDF0050.246.2017 w spr. zmian budżetu gminy na 2017r..pdf
PDF0050.247.2017 w spr. zmiany planów finansowych na 2017 rok.pdf
PDF0050.248.2017 w spr. powołania komisji do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publ. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf
PDF0050.249.2017 w spr. powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wykonania zadania publ. z zakresu ochrony zdrowi.pdf
PDF0050.250.2017 w spr. zmiany planów finansowych na 2017 rok.pdf

Rok 2018
PDF0050.251.2018 w spr. rozliczenia udziału w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.pdf
PDF0050.252.2018 w spr. ustalenia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych.pdf
PDF0050.253.2018 w spr. ustelenia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych.pdf
PDF0050.254.2018 w spr. przekazania planów finansowych na 2018 rok - dochody.pdf
PDF0050.254.2018 - wydatki.pdf
PDF0050.254.2018 - wydatki cd..pdf
PDF0050.255.2018 w spr.ustalenia na rok 2018 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli Gminy Ujazd....pdf
PDF0050.256.2018 w spr.zmian budzetu gminy na 2018 rok.pdf
PDF0050.257.2018 w spr. zmianyu planów finansowych na 2018 rok.pdf
PDF0050.258.2018 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora PSP im Adama Mickiewicza w Ujeździe.pdf
PDF0050.259.2018 w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora PSP im. Tadeusza Kościuszki w Olszowej.pdf
PDF0050.260.2018 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w formie bezprzetargowej.pdf
PDF0050.261.2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko PSP w Olszowej.pdf
PDF0050.262.2018 w spr. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora PSP im. Adama Mickiewicza w Ujeździe.pdf
PDF0050.263.2018 w spr. zmiany planów finansowych na 2018 rok.pdf
PDF0050.264.2018 w spr. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2017 rok.pdf
PDF0050.264.2018 cd..pdf
PDF0050.265.2018 w spr. zatwierdzenia knkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Ujeździe.pdf
PDF0050.266.2018 w spr. planów finansowych na 2018 rok.pdf
PDF0050.267.2018 w spr. ustalenia normy zużycia paliwa dla specjalistycznych pojazdów pożarniczych.pdf
PDF0050.268.2018 w spr. zmian budżetu gminy na 2018r,..pdf
PDF0050.269.2018 w spr. planów finansowych na 2018 rok.pdf
PDF0050.270.2018 w spr. stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne.pdf
PDF0050.271.2018 w spr. planów finansowych na 2018 rok.pdf
PDF0050.272.2018 w spr. przyjęcia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Ujeździe.pdf
PDF0050.273.2018 w spr. planów finansowych na 2018 rok.pdf
PDF0050.274.2018 w spr. przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Żłobka Publicznego w Ujeździe.pdf
PDF0050.275.2018 w spr. zmiany planów finansowych na 2018 rok.pdf
PDF0050.276.2018 w spr. ogłoszenia wykazy nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej.pdf
PDF0050.277.2018 w spr. zmiany planów finansowych na 2018 rok.pdf

PDF0050.278.2018 w spr. organizacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa (2).pdf
PDF0050.279.2018 w spr. zmiany planów fifnasowych na 2018 rok.pdf
PDF0050.280.2018 w spr. ceny jednostkowej za usługę wywuzu nieczystości płynnych.pdf
PDF0050.281.2018 w spr.zmian budżetu gminy na 2018 rok.pdf
PDF0050.282.2018 w spr. zmiany planów finansowych na 2018rok.pdf

PDF0050.283.2018 w spr. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf
PDF0050.284.2018 w spr. zmiany planów finansowych na 2018 rok.pdf
PDF0050.286.2018 w spr. zmian budżetu gminy na 2018 rok.pdf
PDF0050.287.2018 w spr. zmiany planóqw finansowych na 2018 rok.pdf
PDF0050.288.2018 w spr. powołania Zastepcy Burmsitrza UjaZdu oraz ustelenia jego wynagrodzenia.pdf
PDF0050.289.2018 w spr. okreslenia zakresu zadań i odpopwiedzialności oraz upoważnień Zastępcy Burmistrza Ujazdu.pdf
PDF0050.290.2018 w spr. zmian budżetu gminy na 2018 rok.pdf
PDF0050.291.2018 w spr.zmiany planów finansowych na 2018 rok.pdf
PDF0050.292.2018 w spr. wyznaczenia miejsc na terenie gminy Ujazd przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie plakatow wyborczych.pdf
PDF0050.293.2018 w spr. zmiany planów finansowych na 2018r.pdf
PDF0050.294.2018 cd.pdf
PDF0050.294.2018 w spr. przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018r..pdf
PDF0050.295.2018 w spr. wyznaczenia Pani Ilony Morawiec-Konieczny do zastępowania dyrektora PSP w Jaryszowie.pdf
PDF0050.296.2018 w spr. yznaczenia Pani Lucyny Wisnia do zastępowania dyrektora PSP w Olszowej.pdf
PDF0050.297.2018 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznacvzonej do dzierżawy.pdf
PDF0050.298.2018 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Nogowczycach.pdf
PDF0050.299.2018 w spr. realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom szkoła-dom.pdf
PDF0050.300.2018 w spr. nabycia od osób fizycznych za odszkodowaniem działki połozonej w Jaryszowie.pdf
PDF0050.301.2018 w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok.pdf
PDF0050.302.2018 w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok.pdf
PDF0050.303.2018 w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok.pdf
PDF0050.304.2018 w spr. zmian budżetu gminy na 2018rok.pdf
PDF0050.305.2018 w spr. zmiany planów finansowych na 2018 rok.pdf
PDF0050.306.2018 w spr. zmiany planów finasnowych na 2018 rok.pdf
PDF0050.307.2018 w spr. zmian budżetu gminy na 2018r..pdf
PDF0050.309.2018 w spr. zmian budżetu gminy na 2018rok.pdf
PDF0050.310.2018 w spr. zmiany planów finansowych na 2018rok.pdf