Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2015 rok

Burmistrz Ujazdu
Ujazd, dnia 30.05.2016r.
 

Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 lit.f i lit.g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.  z 2013r., poz. 885 ze zmianami), podaję do publicznej wiadomości:
 
- wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2015 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia:
  1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej:
    17.631 zł ( odroczenie opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej),
  2. Regionalne Centrum Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. Sp. K.
    37.381,65 zł (umorzenie zaległości podatku od nieruchomości wraz z odsetkami),
  3. Piela Czesław 886 zł (umorzenie zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego),
  4. Chowaniec Irena 1.531 zł (umorzenie podatku od nieruchomości z odsetkami),
    przyczyna: ważny interes podatnika
  
- wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej:
 
Regionalne Centrum Rozwoju Gospodarczego Sp.z o.o. Sp.K. (umorzenie podatku od nieruchomości),
 
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:
Andrusiak Danuta, Adamicka Izabela, Barteczko Jerzy, Błaszczyk Kamil, Białas Ewelina, Bodynek Andrzej, Bomba Bernard, BWS Technika Sp. z o.o., Burzan Joachim, Burzan Bernard, Cholewa Henryk, Ciecior Bernard, Cytera Roman, Dansch Irena, Danish Farming Consultants sp. z o.o., Cedzich Rudolf, Długosz Franciszek, Dronia Edyta, Duk Jan, Długosz Arkadiusz, Dworaczek Jan, Fila Bernard, Fogel Waldemar, Fogel Marcin, Foltys Joachim, Giemsa Klaudia, Gisman Janusz, Gisman Adam,  Goly Artur, Grabelus Danuta, Gralka Krzysztof, Gruntkowski Marek, Hajduk Rafał, Ignatzek Norbert, Jakubczyk Roman,  Jochem Maria, Janota Łukasz, Jarosz Jerzy, Jarosz Norbert, Jokiel Mariusz, Jendrzejek Roman, Jokiel Adrian, Jonczyk Mariola, Kainka Anna, Kainka Norbert, Kaliciak Zenon, Kalisz Roman, Kałus Marcin, Kałuża Daniel, Kapica Marcin, Kasperski Kazimierz, Kasperski Andrzej, Kauder Waldemar, Klampko Jerzy, Klois Józef, Klois Hanna, Komander Herbert, Konieczny Waldemar, Konighaus Stefan, Kozioł Renata, Krawiec Elżbieta, Krawiec Arnold, Krawiec Bernard, Kubów Wojciech, Kuczmera Małgorzata, Labisch Hubert, Leszczyna Alicja, Lawnik Marcin, Leszczyna Joachim, Mainka Konrad, Marek Krzysztof, Materla Joanna, Materla Aleksander, Matuszek Rafał, Melson Roman, Michalski Piotr, Miedza Alfred, Mikosz Stanisława, Misch Maria, Misz Bernard, Misz Albert, Moczek Norbert, Mojza Konrad, Moszko Bertold, Muskała Zygmunt, Muszkiet Krystian, Napieracz Patrycja, Nawrot Tomasz,  Nowak Jerzy, Nowara Edmund, Ogaza Danuta, Ogaza Tomasz, Palarz Józef, Pallus Jan, Parusel Krzysztof, Paruzel Maria, Paździor Marek, Pelzer Joachim, Palus Hubert, Piela Józef, Plachetka Robert, Plachetka Rudolf, Plachetka Piotr, Ploch Bertold, Płachetka Dariusz, Płachetka Zenon, Płachetka Janusz, Płachetka Monika, Podolski Norbert, Proksza Elżbieta, Proksza Gerard, Proksza Piotr, Rekus Grzegorz, Roldam Sp. z o.o., Roter Krzysztof, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Brzezina, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Jaryszów, Sikora Krystian, Skowronek Bernard, Skowronek Joachim, Sładek Florian, Sładek Albert, Sładek Andrzej, Sładek Damian, Sładek Adrian, Sładek Henryk, Socha Krystian, Socha Józef, Socha Ernest, Socha Zygfryd, Sotor Krzysztof, Sotor Krystian, Stolc Maria, Stypa Michał, Stranczik Waldemar, Strycharz Józef, Szefer Krystyna, Szyguła Sebastian, Szymańska Barbara, Szymański Zygfryd, Tańczyn Piotr, Tiszbierek Gerard, Treffoń Irena, Trusz Wiesław, Urbańczyk Teresa, Wallus Sebastian, Warzecha Irena, Wiatowski Paweł, Wieczorek Józef, Więcek Marcin, Więcek Jan, Wientzek Alfred, Wientzek Erwin, Więcek Janusz, Wróbel Hubert, Wycisło Adrian, Zielonka Stefan, Zimon Wilhelm,
 
Ulgi inwestycyjne w podatku rolnym:
Rekus Grzegorz, Materla Aleksander.