Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2016

Rok 2016

 

L.p.
Nazwa programu
Nazwa zadania
Całkowita wartość zadania w PLN
Wartość dofinansowania zadania w PLN
Okres realizacji projektu
Efekty rzeczowe realizacji projektu
1
Program gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w województwie opolskim
Przebudowa drogi gminnej nr 105774O Księży Las w Olszowej
500 740,03
241 506,19
17.06.2016
23.09.2016
W wyniku realizacji wybudowano drogę o dł. 830 mb, powierzchnia jezdni bitumicznej wyniosła 4673,56 m2, powierzchnia poboczy i skarp wyniosła 2462,59 m2.
2
Program budowy i przebudowy dróg ze środków ochrony gruntów rolnych budżetu Województwa Opolskiego w 2016r.
Budowa drogi dojazdowej do
gruntów rolnych
w obrębie m. Klucz
369 853,46
233 750,00
20.06.2016
07.10.2016
W wyniku realizacji
wybudowano drogę o dł. 935,0 mb o nawierzchni z płyt drogowych betonowych zbrojonych z obustronnymi poboczami, zjazdami na pola i mijanką.