Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ROZEZNANIE RYNKU NA OPRACOWANIE SWI

Burmistrz Ujazdu prosi o przedstawienie szacunkowej kwoty netto za wykonanie zamówienia na :

 

NA OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI

DLA CO NAJMNIEJ TRZECH PARTNERÓW

 

chcących realizować przedsięwzięcie pn.:

„Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej”

Planowanego do realizacji z programu RPO WO 2014-2020

w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

I nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla działania

5.1 Ochrona różnorodności biologicznej

Wspólny słownik zamówień (CPV): 71.24.10.00-9

Szacunki proszę o przesyłanie na adres inwestycje@ujazd.pl w terminie do 31 października 2016 r do godz. 10.00 .

Jednocześnie informuję, że nie jest to zapytanie ofertowe ani postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zapytanie to służy jedynie oszacowaniu wartości zamówienia.

PDFszac.wart.zam-SWI - 27.10.2016.pdf (373,77KB)