Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG NIEOGRANICZONY: Rozbudowa drogi gminnej nr 105776 O ul. Europejska w m.Olszowa i Zimna Wódka

Ogłoszenie nr 7936 - 2017 z dnia 2017-01-13 r.  Gmina Ujazd: Rozbudowa drogi gminnej nr 105776 O ul. Europejska w m. Olszowa i Zimna Wódka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Sygnatura akt: GT.271.2.2017 - POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

zadanie pn.: Rozbudowa drogi gminnej nr 105776 O ul. Europejska w m.Olszowa i Zimna Wódka

CPV:  45111000-8; 45233000-9; 45231400-9; 45316110-9; 45317300-5; 45314310-7; 45100000-8; 45200000-9; 45230000-8; 45111220-6; 45233225-2; 45000000-7; 45223822-4; 45223000-6; 45262300-4; 45232400-6; 45231300-8; 45232424-0

Termin wykonania:   29 wrzesień 2017 r.

Termin składania ofert :  30.01.2017 r. ,   godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:     30.01.2017 r. ,   godz. 11:15

Okres związania ofertą:   30 dni

                                                      

    

 

 

PDFINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf (107,23KB)
 

PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT-30.01.2017.pdf (240,76KB)

PDFodpowiedzi na zapyt.do SIWZ-24.01.2017.pdf (354,32KB)

PDFDM-24.pdf3- DOT.SZAFKI OŚWIETLENIOWEJ.pdf (379,55KB)
PDFwarunki - TAURON.pdf (908,65KB)
PDFSSTWiORB-Oswietlenie.Zasilanie-ETAP-1.pdf (132,38KB)

UWAGA !!!!   ZMIANA NAZWY ZADANIA INWESTYCJI

BYŁO:  „Rozbudowa drogi gminnej nr 105776 O ul. Europejska w m.Olszowa i Zimna Wódka”

JEST:   „Rozbudowa drogi gminnej nr 105776 O ul. Europejska w m.Olszowa i Zimna Wódka oraz budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz.nr 30/1 obręb Zimna Wódka i dz.nr 301 obręb Olszowa wraz z wodociągiem i kanalizacją sanitarną w SAG Zimna Wódka”

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu ofert.

DOCXTOM I -SIWZ-Ujazd-Europejska-zmiana-18.01.2017.docx (141,49KB)
PDFTOM I -SIWZ-Ujazd-Europejska-zmiana-18.01.2017.pdf (967,54KB)
DOCXTOM II-IPU -Ujazd - Europejska- zmiana-18.01.2017.docx (66,03KB)
PDFTOM II-IPU -Ujazd - Europejska-zmiana-18.01.2017.pdf (676,61KB)
PDFzm.ogł.-sekcja II.1.pdf (195,96KB)
PDFzm.ogł.-sekcja II.4.pdf (196,49KB)
 

7ZDECYZJE.7z (15,02MB)
7ZDROGA.7z (37,10MB)
7ZKD 2K-1 2K-3- OBSZAR RONDO.7z (31,40MB)
PDFogłoszenie-13.01.2017.pdf (269,42KB)
7ZRONDO.7z (22,91MB)
PDFTOM I - SIWZ-Ujazd-Europejska-13.01.2017.pdf (968,42KB)
DOCXTOM I -SIWZ-Ujazd-Europejska.docx (140,08KB)
PDFTOM II- IPU-Ujazd - Europejska-13.01.2017.pdf (666,32KB)
DOCXTOM II-IPU -Ujazd - Europejska.docx (65,67KB)
7ZUL. Europejska-przeb.dr.z kostki.7z (1,48MB)
7ZZATOKI AUTOBUSOWE.7z (1,75MB)
PDFSpecyfikacje Techniczne Europejska Olszowa-dot.zat.autob.+droga.pdf (289,86KB)