Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG NIEOGRANICZONY - PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W STARYM UJEŹDZIE

Ogłoszenie w UZP pod nr 502279-N-2017 z dnia 2017-05-09 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY dla zadania pn.: „Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych Gminy Ujazd tj. Publicznego Przedszkola w Starym Ujeździe”  w systemie zaprojektuj i wybuduj.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015r. poz.2164)-  zwanej dalej „ustawą”

Termin wykonania:         10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Termin składania ofert :  26.05.2017 r. ,   godz. 9:00

Termin otwarcia ofert:    26.05.2017 r. ,   godz. 9:15

Okres związania ofertą:   30 dni

CPV:  45000000-7 Roboty budowlane, 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne, 45320000-6 Roboty izolacyjne, 45410000-4 Tynkowanie, 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie, 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe, 45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów, 45321000-3 Izolacja cieplna, 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów, 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne, 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach, 42511110-5 Pompy grzewcze, 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania, 45310000-3 Instalacje elektryczne, 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego, 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 71321200-6 Usługi projektowania systemów grzewczych

PDFUNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA-29.05.2017.pdf (28,82KB)

PDFSIWZ -PRZEDSZKOLE-STARY UJAZD-27.04.pdf (846,70KB)
PDFWZÓR UMOWY-PRZEDSZKOLE STARY UJAZD.pdf (727,81KB)
DOCSIWZ -PRZEDSZKOLE-STARY UJAZD-27.04.doc (434,00KB)
PDFPFU Stary Ujazd.pdf (1,61MB)
PDFAudyt energetyczny Stary Ujazd.pdf (1,25MB)
PDFogłoszenie o zamówieniu UZP-09.05.pdf (393,94KB)