Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2016 rok

Burmistrz Ujazdu
Ujazd, dnia 29.05.2017r.
 
Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 lit.f i lit.g ustawy z dnia 28 marca 2017r. o finansach publicznych (Dz. U.  z 2017r., poz. 659), podaję do publicznej wiadomości:
 
I. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2016 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł,  wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia:
 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  18.868,12 zł (odroczenie opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej),
 2. Regionalne Centrum Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. Sp. K.
  34.373 zł (umorzenie zaległości podatku od nieruchomości wraz z odsetkami),
 3. M i K Wójciak Grażyna – Komander Krystyna
  7.014 zł (rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami).
  przyczyna: ważny interes podatnika
II. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej:
 1. Regionalne Centrum Rozwoju Gospodarczego Sp.z o.o. Sp.K. (umorzenie podatku od nieruchomości),
 2. M i K Wójciak Grażyna – Komander Krystyna
 3. Tomasiak Adam i Lucyna

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:

Andrusiak Danuta, Barteczko Jerzy, Błaszczyk Kamil, Białas Ewelina, Bodynek Andrzej, Bomba Bernard, BWS Technika Sp. z o.o., Bryłka Waldemar, Burzan Bernard, Cholewa Henryk, Ciecior Bernard, Cytera Roman, Dansch Irena, Danish Farming Consultants sp. z o.o., Cedzich Rudolf, Daniel Małgorzata, Długosz Franciszek, Dronia Edyta, Duk Jan, Długosz Arkadiusz, Dworaczek Jan, Fila Bernard, Fogel Marcin, Foltys Joachim, Gajda Roman, Giemsa Klaudia, Gisman Janusz, Golba Krystian, Goly Artur, Grabelus Danuta, Gralka Krzysztof, Gruntkowski Marek, Hajduk Rafał, Jakubczyk Roman,  Jochem Maria, Janota Łukasz, Jarosz Jerzy, Jarosz Norbert, Jokiel Mariusz, Jendrzejek Roman, Jokiel Adrian, Jonczyk Mariola, Kainka Anna, Kainka Norbert, Kaliciak Zenon, Kalisz Roman, Kałus Marcin, Kałuża Daniel, Kapica Marcin, Kasperski Andrzej, Kauder Waldemar, Klampko Jerzy, Klois Józef, Klois Hanna, Koj Walenty, Kokoszka Patryk, Komander Herbert, Konieczny Waldemar, Konighaus Stefan, Kozioł Renata, Krawiec Elżbieta, Krawiec Arnold, Kubów Wojciech, Kuczmera Małgorzata,  Labisch Hubert, Leszczyna Alicja, Lawnik Marcin, Leszczyna Joachim, Mainka Irena, Marek Krzysztof, Materla Aleksander, Matuszek Rafał, Melson Roman, Michalski Piotr, Miedza Alfred, Mikosz Gerard, Mikosz Stanisława, Misz Bernard, Misz Bernard, Misz Albert, Moczek Norbert, Mojza Konrad, Moszko Bertold, Muskała Zygmunt, Muszkiet Krystian, Nawrot Tomasz,  Nowak Jerzy, Nowara Edmund, Nowara Rafał, Ogaza Danuta, Ogaza Józef, Palarz Józef, Palus Hubert, Parusel Krzysztof, Paruzel Maria, Paździor Marek, Pelzer Joachim, Palus Hubert, Piela Józef, Piela Piotr, Piela Robert, Plachetka Robert, Plachetka Rudolf, Plachetka Piotr, Ploch Bertold, Płachetka Dariusz, Płachetka Zenon, Płachetka Janusz, Płachetka Monika, Podolski Norbert, Proksza Elżbieta, Proksza Andrzej, Proksza Gerard, Proksza Piotr, Rekus Grzegorz, Roldam Sp. z o.o.,  Roter Krzysztof, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Brzezina, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Jaryszów, Sikora Krystian, Skowronek Bernard, Skowronek Joachim, Sładek Florian, Sładek Albert, Sładek Andrzej, Sładek Damian, Sładek Adrian, Sładek Henryk, Socha Krystian, Socha Józef, Socha Ernest, Socha Zygfryd, Sotor Krzysztof, Sotor Krystian, Stolc Maria, Stypa Michał, Stranczik Waldemar, Strycharz Józef, Szefer Krystyna, Szyguła Sebastian, Szymańska Barbara, Szymański Zygfryd, Tańczyn Piotr, Tiszbierek Gerard, Tiszbierek Piotr, Treffoń Irena, Trusz Wiesław, Urbańczyk Teresa, Voigt Lidia, Wallus Sebastian, Warzecha Irena, Wiatowski Paweł, Wieczorek Józef, Więcek Marcin, Więcek Jan, Wientzek Alfred, Wientzek Erwin, Więcek Janusz, Wloka Rajnhard, Wróbel Hubert, Wycisło Adrian, Zimon Wilhelm.