Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony- PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W STARYM UJEŹDZIE - II POSTĘPOWANIE

 

Ogłoszenie w UZP pod nr 519782-N-2017 z dnia 2017-05-29 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY dla zadania pn.: „Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych Gminy Ujazd tj. Publicznego Przedszkola w Starym Ujeździe”  w systemie zaprojektuj i wybuduj - II postępowanie

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015r. poz.2164)-  zwanej dalej „ustawą”

UWAGA : ZMIANA TERMINU WYKONANIA

BYŁO: Termin wykonania:         10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

JEST: Termin wykonania:          do 18.12.2017 r.

Termin składania ofert :  19.06.2017 r. ,   godz. 9:00

Termin otwarcia ofert:    19.06.2017 r. ,   godz. 9:15

Okres związania ofertą:   30 dni

CPV:  45000000-7 Roboty budowlane, 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne, 45320000-6 Roboty izolacyjne, 45410000-4 Tynkowanie, 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie, 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe, 45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów, 45321000-3 Izolacja cieplna, 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów, 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach, 42511110-5 Pompy grzewcze, 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania,45310000-3 Instalacje elektryczne, 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego, 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 71321200-6 Usługi projektowania systemów grzewczych.

PDFodpowiedzi na zapytania do SIWZ-09.06.2017.pdf (42,40KB)
PDFWyrys z mapy zasadniczej-odwierty.pdf (226,13KB)

2017ogł.o zm.ogłoszenia-01.06.2017 (218,53KB)
DOCSIWZ -PRZEDSZKOLE-STARY UJAZD-zm.01.06.2017.doc (422,50KB)
DOCXWZÓR UMOWY-PRZEDSZKOLE STARY UJAZD- zm.01.06.2017.docx (83,05KB)
PDFSIWZ -PRZEDSZKOLE-STARY UJAZD-zm.01.06.pdf (836,77KB)

PDFI cz.rys.do inwent.budynku.pdf (1,26MB)
PDFII cz.rys.do inwent.budynku.pdf (356,30KB)
PDFInwent.bud-Przedszkole St.Ujazd.pdf (1,17MB)
2017ogłoszenie - UZP-29.05.2017 (394,79KB)
PDFPFU Stary Ujazd_aktualizacja.pdf (595,50KB)
PDFSIWZ -PRZEDSZKOLE-STARY UJAZD-29.05.pdf (837,92KB)
DOCSIWZ -PRZEDSZKOLE-STARY UJAZD-29.05.2017.doc (423,50KB)
PDFWZÓR UMOWY-PRZEDSZKOLE STARY UJAZD-29.05.2017.pdf (727,19KB)
PDFZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA-19.06.2017.pdf (28,12KB)