Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG NIEOGRANICZONY - PEŁNIENIE KOMPLEKSOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI INWESTYCJI ORAZ W OKRESIE GWARANCYJNYM DLA ZADANIA pn.:„Odprowadzenie wód burzowych w SAG Olszowa, Zimna Wódka”

http://rpo.opolskie.pl/wp-content/themes/rpo/images/RPO_OPOLSKIE_EFS+EFRR.JPG

Inwestycja współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach: Osi priorytetowej II Konkurencyjna gospodarka Działania 2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na rzecz gospodarki Poddziałania 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych

Znak sprawy: GT.271.7.2017                                                                                                       .

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w procedurze poniżej progów, o  których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.)

Przedmiot zamówienia : PEŁNIENIE KOMPLEKSOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI INWESTYCJI ORAZ W OKRESIE GWARANCYJNYM DLA ZADANIA pn.: „Odprowadzenie wód burzowych w SAG Olszowa, Zimna Wódka”

Wspólny słownik zamówień (CPV): 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 

Termin wykonania:         03 sierpień 2018 r.

Termin składania ofert :  20.06.2017 r. ,   godz. 9:00

Termin otwarcia ofert:    20.06.2017 r. ,   godz. 9:15

Okres związania ofertą:   30 dni

PDFINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-27.06.2017.pdf (62,03KB)

PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf (76,40KB)

2017ogłoszenie-UZP-12.06.2017.2017 (397,24KB)
PDFI_SIWZ_IDW_UJAZD-09.06.pdf (776,40KB)
PDFII IPU_UJAZD-09.06.pdf (570,07KB)
DOCI_SIWZ_IDW_UJAZD-09.06.2017.doc (432,00KB)


DOKUMENTACJA TECHNICZNA

PDFzakres robót nie objęty zamówieniem-2K1 od 2S10-2S15 i 2K3.pdf (192,50KB)
PDFDEC. 41_d_2016 -rurociąg tłoczny.pdf (210,60KB)
PDFDEC.89.16.-sieci odpr.wód opad..pdf (2,88MB)
PDFDEC.189.16-ścieżka,ośw,zasil.pomp..pdf (1,87MB)
PDFUjazd SAG Siec Wod Op. ZADANIE NR 1 -PRZEDMIAR.pdf (529,93KB)
PDFUjazd SAG Siec Wod Op. ZADANIE NR 2 - PRZEDMIAR.pdf (2,00MB)
PDFPRZEDMIAR- elektr_01-ujęte w zad nr 1.pdf (301,69KB)
PDF0.OPIS.ProjektBudowlany.pdf (342,33KB)
PDF0.OPIS.ProjektWykonawczy.pdf (395,30KB)
PDF2.6.PZT-Arkusz6.pdf (392,10KB)
PDF4.3.ZłączeKablowo-Pomiarowe.pdf (139,09KB)
PDFSSTWiORB-Oswietlenie.Zasilanie-ETAP-5.pdf (132,23KB)
PDFZ3-Z17-UZGODNIENIA.pdf (1,98MB)
PDFPROJ.-OPIS TECHN.-RUROCIĄG TŁOCZNY.pdf (1,83MB)
PDFS25C-917060609150.pdf (150,39KB)
PDFS25C-917060609151.pdf (305,97KB)
PDFS25C-917060609160.pdf (386,62KB)
PDFS25C-917060609161.pdf (213,87KB)
PDFS25C-917060609170.pdf (535,40KB)
PDFI. Opis techniczny.pdf (661,79KB)
PDFII. Opis - BIOZ.pdf (107,43KB)
PDFRys.4.2.pdf (2,51MB)
PDFRys.4.3.pdf (5,58MB)
PDFRys.4.4.pdf (2,30MB)
PDFRys.5.pdf (660,00KB)
PDFRys.6.pdf (513,80KB)
PDFRys.7.pdf (460,24KB)
PDFRys.8.pdf (903,32KB)
PDFRys.9.pdf (510,70KB)
PDFRys.10.pdf (433,65KB)
PDFRys.11.pdf (757,15KB)
PDFRys.12.pdf (749,78KB)
PDFRys.13.pdf (685,80KB)
PDFRys.14.pdf (1,56MB)
PDFRys.15.pdf (1,66MB)
PDFRys.16.pdf (1,77MB)
PDFRys.17.pdf (1,08MB)
PDFRys.18.pdf (987,34KB)
PDFRys.19.pdf (789,04KB)
PDFrys.20.pdf (590,97KB)
PDFRys.1..pdf (4,92MB)
PDFRys.2.1.pdf (3,12MB)
PDFRys.2.2.pdf (3,05MB)
PDFRys.2.3.pdf (1,56MB)
PDFRys.3.1.pdf (457,41KB)
PDFRys.3.2.pdf (448,05KB)
PDFRys.3.3.pdf (291,97KB)
PDFRys.4.1.pdf (3,58MB)
PDFinformacja terenowo-prawna.pdf (43,72KB)
PDFMapa ewidencyjna.pdf (597,34KB)
PDF1. Protokół z Narady Koord%2e.pdf (1,02MB)
PDF2. Decyzja Środow.pdf (3,50MB)
PDF3. Pozw. wodno-prawne.pdf (3,80MB)
PDF4. Burmistrz Ujazdu z dn.28.01.2016r.pdf (390,94KB)
PDF5. Burmistrz Ujazdu - DECYZJA Lokalizacyjna.pdf (1,60MB)
PDF6. Burmistrz Ujazdu z dn.13.01.2016r.pdf (142,46KB)
PDF7. GDDKiA z dn.28.05.2015r.pdf (2,12MB)
PDF8. GDDKiA z dn.03.02.2016r.pdf (792,89KB)
PDF4.1. schemat zasilania A3.pdf (229,35KB)
PDF4.2. schemat szafki sterowniczej A3.pdf (141,91KB)
PDF4.3. złącze pomiarowe ZK1e-1P A4.pdf (164,90KB)
DOCProjekt Budowlany.doc (127,00KB)
PDFzał. 1 tauron warunki przyłączenia.pdf (1,14MB)
PDFzał. 2 parametry pompy.pdf (430,80KB)
PDFzał. 3 zaświadczenie 2016 izba.pdf (73,17KB)
PDFzał. 4 i 5 upr.bud.+upr.proj.pdf (515,75KB)
PDFST-E.01.pdf (332,74KB)
PDF1.pdf (397,23KB)
PDF2.pdf (606,99KB)
PDF3.pdf (456,02KB)
PDF4.pdf (746,68KB)
PDF5.pdf (583,09KB)
PDF6.pdf (492,69KB)
PDF7.pdf (6,71MB)
PDF8.pdf (417,46KB)
PDF9.pdf (398,77KB)
PDF10.pdf (258,99KB)
PDF11.pdf (477,43KB)
PDF12.pdf (405,45KB)
PDF13.pdf (314,79KB)
PDF14.pdf (221,49KB)
PDF15.pdf (443,85KB)
PDF16.pdf (662,27KB)
PDFOPIS.pdf (226,35KB)
DOCSpecyfikacja Techniczna.doc (1,94MB)
DOCWykaz specyfikacji.doc (41,00KB)
PDFOWP UJAZD.pdf (682,76KB)
PDFRYS. 4.1. PRZEKROJE ZBIORNIKA -niebieski-.pdf (3,58MB)
PDFRYS. 4.2. PRZEKROJE ZBIORNIKA -rondo-.pdf (2,51MB)
PDFRYS. 4.3. PRZEKROJE ZBIORNIK -czerwony-.pdf (5,58MB)
PDFRYS. 4.4. PRZEKROJE ZBIORNIKA -autostrada-.pdf (2,36MB)
PDFRYS. 5.1. PROFIL KANALIZACJI.pdf (278,16KB)
PDFRYS. 5.2. PROFIL KANALIZACJI.pdf (354,60KB)
PDFRYS. 5.3. PROFIL KANALIZACJI.pdf (371,60KB)
PDFRYS. 6.1. MAPA ZLEWNI ZBIORNIKA NR 3 ORAZ RONDO.pdf (1,85MB)
PDFRYS. 6.2. MAPA ZLEWNI ZBIORNIKA NR 4.pdf (1,76MB)
PDFRYS.1. MAPA POGLĄDOWA.pdf (5,40MB)
PDFRYS.2. SCHEMAT UKŁADU ZBIORNIKÓW.pdf (710,40KB)
PDFRYS.3.1. PROJ. ZAGOSPOD.TERENU.pdf (2,49MB)
PDFRYS.3.2. PROJ. ZAGOSPOD.TERENU.pdf (2,75MB)
PDFRYS.3.3. PROJ.ZAGOSPOD.TERENU.pdf (1,30MB)