Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAPYTANIE OFERTOWE-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

ZAPYTANIE OFERTOWE NR GT.7011.17.2017

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej  30 000 euro

Przeprowadzone zgodnie z regulaminem wewnętrznym Urzędu Gminy w Ujeździe

 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowa dla zagospodarowania terenu

przy ruinach zamku w Ujeździe

 

Główny Kod CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

                       71220000-6 – Usługi projektowania architektonicznego

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:   15.12.2017r.

Oferta winna być złożona do dnia 25.10.2017 do godz. 10.00 .

 

PDFZAŁĄCZNIKI I UMOWA.pdf (699,44KB)
PDFZAPYTANIE OFERTOWE-GT.7011.17.2017.pdf (307,15KB)
PDFProtokół z wyboru oferty.pdf (106,14KB)