Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAPYTANIE OFERTOWE- Kompleksowy nadzór inwestorski- Szkoła w Sieroniowicach

Projekt partnerski pn.: „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach: Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna Działania 3.2 – Efektywność energetyczna  

Poddziałania 3.2.1  - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej  30 000 euro. Postępowanie prowadzone w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017r. poz.1579)-  zwanej dalej „ustawą”

 

KOMPLEKSOWY NADZÓR INWESTORSKI PRZY REALIZACJI INWESTYCJI ORAZ W OKRESIE GWARANCYJNYM DLA ZADANIA pn.:

"Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych Gminy Ujazd tj. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieroniowicach wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne" w systemie zaprojektuj-wybuduj

 

Termin wykonania:                       do 24.08.2018 r.  

Termin składania ofert :              21.12.2017 r. ,   godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:                 21.12.2017 r. ,   godz. 10:15

Okres związania ofertą:   30 dni

CPV:  71.24.70.00 – NADZÓR NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI

DOCXZAPYTANIE OFERTOWE - NADZÓR- SZKOŁA SIERONIOWICE.docx (118,81KB)

DOCXumowa-nadzór-14.12.2017.docx (50,71KB)


PDFA1 Rzut piwnicy.pdf (73,68KB)
PDFA10 Elewacja boczna-prawa.pdf (28,79KB)
PDFA2 Rzut parteru.pdf (200,70KB)
PDFA3 Rzut piętra.pdf (151,64KB)
PDFA4 Rzut dachu.pdf (34,93KB)
PDFA5 Przekrój A-A.pdf (62,87KB)
PDFA6 Przekrój B-B.pdf (76,77KB)
PDFA7 Elewacja frontowa.pdf (38,49KB)
PDFA8 Elewacja tylna.pdf (34,58KB)
PDFA9 Elewacja boczna-lewa.pdf (26,83KB)
PDFOPIS TECHNICZNY.pdf (3,80MB)
PDFProgram funkcjonalno-użytkowy Sieroniowice.pdf (662,90KB)
PDFPROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY.pdf (106,70KB)