Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 28 listopada 2017 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia

BURMISTRZ UJAZDU

informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 28 listopada 2017 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych

wybrano ofertę złożoną przez Caritas Diecezji Opolskiej z siedzibą w Opolu przy ul. Szpitalnej 5a.

Wysokość dofinansowania realizacji zadania wynosi 110000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych).

Burmistrz Ujazdu
Tadeusz Kauch

Ujazd, dnia 29-12-2017 r.