Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Budowa drogi gminnej nr 105784 O ul. Krzemowa i Bazaltowa w Ujeździe

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017r. poz.1579)-  zwanej dalej „ustawą Pzp”

dla zadania inwestycyjnego pn.:   „Budowa drogi gminnej nr 105784 O ul. Krzemowa i Bazaltowa w Ujeździe”

 

Termin wykonania:            24.09.2018 r.

Termin składania ofert :  02.02.2018 r. ,   godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:    02.02.2018 r. ,   godz. 10:15

 

Okres związania ofertą:   30 dni

Główne kody CPV:  45233140-2 Roboty drogowe, 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

PDFDEC.ZATWIERDZENIE PROJ.ORG.RUCHU.pdf (63,11KB)
PDFDEC.ZRID 1.10.pdf (405,63KB)
PDFogłoszenie o zamówieniu- 15.01.2018.pdf (388,26KB)
PDFPiaski 105784 2017 Przedmiar robót.pdf (47,74KB)
PDFPIASKI etap II kan deszcowa 2017 Przedmiar robót.pdf (35,18KB)
PDFSIWZ -OSIEDLE PIASKI .pdf (901,75KB)
DOCSIWZ -OSIEDLE PIASKI .doc (362,00KB)
PDFUMOWA - WZÓR.pdf (631,83KB)


DOKUMENTACJA- DROGA

PDFopis wykonawczy.pdf (32,67KB)
PDFOrg. ruchu - opis.pdf (44,13KB)
PDForganizacja ruchu - sytuacja.pdf (1,14MB)
PDFPiaski 105784-opis archit.-bud.pdf (39,46KB)
PDFPlan sytuacyjny.pdf (775,90KB)
PDFProfile podłużne 1.pdf (64,39KB)
PDFProfile podłużne 2.pdf (59,61KB)
PDFPrzekroje konstrukcyjne.pdf (72,62KB)
PDFPrzekroje poprzeczne.pdf (116,99KB)
PDFSpecyfikacje Techniczne.pdf (389,67KB)

DOKUMENTACJA - KANALIZACJA

PDFI-01.pdf (1,71MB)
PDFI-01T.pdf (38,65KB)
PDFI-02.pdf (65,28KB)
PDFI-02T.pdf (67,06KB)
PDFI-03.pdf (52,90KB)
PDFI-04.pdf (47,10KB)
PDFI-05.pdf (40,88KB)
PDFI-06.pdf (65,74KB)
PDFI-07.pdf (66,17KB)
PDFI-08.pdf (42,43KB)
PDFpw-2ETAP-opis- KANALIZACJA.pdf (51,35KB)
PDFsst-s-01.pdf (144,97KB)
PDFsst-s-02.pdf (154,63KB)
PDFsst-s-03.pdf (106,04KB)
 

PDFodp.na zapytanie do SIWZ-17.01.2018r..pdf (52,37KB)
PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT- 02.02.2018.pdf (65,34KB)
PDFZAWIADOMIENIE O POPRAWIENIU OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ.pdf (48,70KB)
PDFZAWIADOMIENIE O POPRAWIENIU OCZYWISTEJ OMYŁKI RACHUNKOWEJ.pdf (86,88KB)
PDFINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-08.02.2018.pdf (73,16KB)