Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAPYTANIE OFERTOWE-NADZÓR NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 „Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim” Umowa nr RPOP.03.01.01-16-0008/16-00

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej  30 000 euro Postępowanie prowadzone w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017r. poz.1579)-  zwanej dalej „ustawą”

 

KOMPLEKSOWY NADZÓR INWESTORSKI PRZY REALIZACJI INWESTYCJI ORAZ W OKRESIE GWARANCYJNYM

Nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadań inwestycyjnych pn.:

1. „Budowa zatoki autobusowej, oświetlenia ulicznego i ciągu pieszo-rowerowego w drodze  ul. Europejskiej w SAG - etap I oraz ciągu pieszo-rowerowego i oświetlenia ulicznego w ciągu  ul. Amerykańskiej - etap V w Gminie Ujazd”

2. „Budowa oświetlenia ul. Polskiej w SAG Zimna Wódka”

3. „Budowa przyłącza energetycznego dla zasilania pompowni ścieków sanitarnych przy ul. Polskiej”

 

Termin wykonania:                       do 28.09.2018 r.  

Termin składania ofert :              28.02.2018 r. ,   godz. 10:00

Okres związania ofertą:   30 dni

 

CPV: 

71.24.70.00 – NADZÓR NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI

 

*UWAGA: dokumentacja techniczna znajduje się na stronie internetowej, gdzie został ogłoszony przetarg na realizację inwestycji,

LINK DO STONY: http://bip.ujazd.pl/2047/748/przetarg-nieograniczony-wykonanie-robot-budowlanych-postepowanie-nr-gt27122018.html

DOCXZAPYTANIE OFERTOWE wraz z załącznikami- NADZÓR- ścieżki rowerowe.docx (100,08KB)
PDFZAPYTANIE OFERTOWE wraz z załącznikami-NADZÓR.pdf (1,45MB)
 

PDFPROT.Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-01.03.2018.pdf (113,14KB)