Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Wykonanie obiektów budowlanych- Poprawa oferty rekreacyjnej na terenie Gminy Ujazd

 

                   EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ

                             ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017r. poz.1579)-  zwanej dalej „ustawą Pzp”

 

Wykonanie obiektów budowlanych w ramach zadań inwestycyjnych pn.:

1. Poprawa oferty rekreacyjnej na terenie Gminy Ujazd w miejscowościach Zimna Wódka, Stary Ujazd i Olszowa

2. „Poprawa oferty rekreacyjnej na terenie Gminy Ujazd w miejscowościach Ujazd ul. Kwiatowa, Sieroniowice i Jaryszów

 

Termin wykonania:        26.10.2018 r.

UWAGA - zmiana

BYŁO:

Termin składania ofert :  14.05.2018 r. ,   godz. 9:00

Termin otwarcia ofert:    14.05.2018 r. ,   godz. 9:15

JEST:

Termin składania ofert :  16.05.2018 r. ,   godz. 9:00

Termin otwarcia ofert:    16.05.2018 r. ,   godz. 9:15

Okres związania ofertą:   30 dni

 

CPV:  45000000-7 Roboty budowlane, 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę, 45212140-9 Obiekty rekreacyjne.

Projekt realizowany jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na podstawie zawartych umów nr 00221-6935-UM0810359/17 i nr 00218-6935-UM0810360/17

 

Uwaga* Zamawiający poprawił logotyp LEADER

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, ZMIANA ZAPISÓW SIWZ

2018ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -10.05.2018 (205,21KB)
PDFPytania i odpowiedzi oraz zmiana SIWZ-10.05.2018.pdf (132,04KB)
PDFzmiana 10.05.2018- SIWZ +załączniki.pdf (1,10MB)
 

ZMIANA ZAPISÓW SIWZ

PDFINFORMACJA O ZMIANIE ZAPISÓW SIWZ- 24.04.2018.pdf (70,71KB)
DOCzmiana 24.04.2018- SIWZ +załączniki.doc (515,50KB)

2018ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-24.04.2018.2018 (202,86KB)
 

2018ogłoszenie o zamówieniu - 20.04.2018 (394,80KB)
PDFSIWZ+załączniki.pdf (2,82MB)
DOCSIWZ +załączniki.doc (515,50KB)
PDFUMOWA- wzór.pdf (856,24KB)
XLSXHRF- wzór - zał.do umowy.xlsx (15,43KB)

DOKUMENTACJA TECHNICZNA
ZIPinwestycja nr 1.zip (16,99MB)
ZIPinwestycja nr 2.zip (14,59MB)
 

PDFInformacja z otwarcia ofert - 16.05.2018.pdf (63,92KB)
PDFInformacja o wyborze oferty.pdf (66,77KB)