Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Założenie gminnego żłobka w Ujeździe

               Zadanie dofinansowane z Programu “MALUCH+” 2018

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017r. poz.1579)-  zwanej dalej „ustawą Pzp”

Sygnatura akt: GT.271.5.2018

Zadanie inwestycyjne pn.:  „Założenie gminnego żłobka w Ujeździe”

 

Termin wykonania:        28.09.2018 r.

Termin składania ofert :  21.06.2018 r. ,   godz. 8:00

Termin otwarcia ofert:    21.06.2018 r. ,   godz. 8:15

Okres związania ofertą:   30 dni

 

CPV:  45000000-7 Roboty budowlane, 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę, 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach


2018Ogłoszenie o zamówieniu-06.06.2018 (388,76KB)
DOCSIWZ +ZAŁĄCZNIKI -ŻŁOBEK.doc (516,50KB)
PDFSIWZ+Załączniki-żłobek.pdf (2,35MB)
PDFUMOWA- wzór - ŻŁOBEK.pdf (623,64KB)

_PDFPrzedmiar robót - Ujazd Żłobek._pdf (292,85KB)

PROJEKT BUDOWLANY

ZIPPROJEKT BUDOWLANY.zip (8,34MB)

PROJEKT WYKONAWCZY

ZIPPROJEKT WYKONAWCZY + ST.zip (13,12MB)
 

Na podstawie art.38 ust.4 Ustawy Pzp  Zamawiający ponownie zamieszcza dwa plik z projektu wykonawczego, które nie otwierają się prawidłowo w spakowanym folderze .ZIP z pozostałymi plikami.

PDFA-17_ZESTAWIENIE STOLARKI ARK I.pdf (334,08KB)
PDFA-18_ZESTAWIENIE STOLARKI ARK II.pdf (393,98KB)
 

PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.21.06.2018.pdf (59,81KB)
 

PDFINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-29.06.2018.pdf (66,03KB)