Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe- dokumentacja

Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn -

Nr umowy: RPOP.05.01.00-16-0016/16-00

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej  30 000 euro. Postępowanie prowadzone w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017r. poz.1579)-  zwanej dalej „ustawą”

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie parku miejskiego w Ujeździe”

 

Termin wykonania:                       do 31.10.2018 r.  

Termin składania ofert :              19.06.2018 r. ,   godz. 10:00

Okres związania ofertą:   30 dni

 

Główny Kod CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

PDFZapytanie ofertowe-dokumentasja -park w Ujeździe.pdf (1,82MB)
DOCXZAPYTANIE OFERTOWE wraz z załącznikami- park-22.05.2018.docx (1,93MB)
PDFPFU.pdf (137,04KB)
PDFZ1_mapa_zasadnicza.pdf (1,13MB)
PDFZ2_geologia.pdf (5,68MB)
PDFZ3_inwentaryzacja.pdf (505,67KB)
JPEGZ4_nawierzchnia.jpeg (410,32KB)
PDFZ5_wiata.pdf (53,68KB)
 

PDFPytania i odpowiedzi -13.06.2018.pdf (63,54KB)
PDFWarunki przyłączenia do sieci-oświetlenie ścieżki-Park.pdf (185,41KB)
PDFPROTOKÓŁ WYBORU OFERTY-21.06.2018.pdf (85,50KB)