Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymania psa rasy uznanej za agresywną

Kto może wystąpić z wnioskiem:

Posiadacz zwierzęcia.

Jak złożyć wniosek:

 • pocztą tradycyjną:  Urząd Miejski w Ujeździe, 47-143 Ujazd, ul. Sławięcicka 19
 • osobiście w Urzędzie Miejskim w Ujeździe, 47-143 Ujazd, ul. Sławięcicka 19, I piętro pok. nr 7

 

Wymagane dokumenty:

PDFWniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.pdf (521,64KB)

 

Ile i jak zapłacisz:

 • ​Opłata skarbowa za wydanie decyzji (zezwolenia) wynosi 82 zł.
 •  Opłata skarbowa, w przypadku gdy działasz przez pełnomocnika wynosi 17 zł (opłaty nie ponosisz w przypadku pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

 

Jak długo będziesz czekać na odpowiedź:

Zezwolenie wydamy nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Jak się możesz odwołać:

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Ujazdu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Dodatkowe informacje:

Wykaz ras psów uznanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów:

 • amerykański pitt bull terrier,
 • pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin),
 • buldog amerykański,
 • dog argentyński,
 • pies kanaryjski (Perro de Presa Canario),
 • tosa inu,
 • rottweiler,
 • akbash dog,
 • anatolian karabash,
 • moskiewski stróżujący,
 • owczarek kaukaski.

Właściciele psów ras uznawanych za agresywne, zobowiązani są do wystąpienia do Urzędu Miejskiego o wydanie decyzji zezwalającej na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.
Zgodnie z art. 37 a. ust. 1 (Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt) kto prowadzi hodowlę lub utrzymuje psa rasy uznawanej za agresywną bez wymaganego zezwolenia, podlega karze aresztu lub grzywny.
W razie ukarania za wykroczenie – prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną bez wymaganego zezwolenia - można orzec przepadek zwierzęcia.

 

Podstawa prawna:

 • ​Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
 •  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 •  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne.

 

Potrzebujesz więcej informacji?

Urząd Miejski w Ujeździe
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
ul. Sławięcicka 19
47-143 Ujazd
II piętro, pokój nr 1
tel. 77 404 87 54
e-mail: