Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG NIEOGRANICZONY- PRZEBUDOWA DRÓG- GT.271.6.2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017r. poz.1579)-  zwanej dalej „ustawą Pzp”

 

„Przebudowa dróg gminnych ul. Irlandzkiej i części ul. Francuskiej w SAG Olszowa”

Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

 

Termin wykonania:        30.11.2018 r.

Termin składania ofert :  11.07.2018 r. ,   godz. 9:00

Termin otwarcia ofert:    11.07.2018 r. ,   godz. 9:15

Okres związania ofertą:   30 dni

 

CPV:  45000000-7 Roboty budowlane, 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg,   45233225-2 Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

2018ogłoszenie o zamówieniu - 25.06.2018 (388,51KB)
DOCSIWZ +ZAŁĄCZNIKI -25.06.2018.doc (370,00KB)
PDFSIWZ+załączniki+wzór umowy- ul.Irlandzka i Francuska.pdf (3,91MB)
ZIPProjekt organizacji ruchu.zip (3,45MB)
ZIPPrzebudowa drogi.zip (3,40MB)
PDFPrzedmiar robót.pdf (55,77KB)
 

PDFODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE - 03.07.2018.pdf (46,87KB)
PDFSpecyfikacje Techniczne.pdf (773,09KB)
PDFODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE- 05.07.2018.pdf (39,93KB)
PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT- 11.07.2018.pdf (64,66KB)
PDFINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-20.07.2018.pdf (73,64KB)