Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Olszowa

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017r. poz.1579)-  zwanej dalej „ustawą Pzp”

Sygnatura akt: SO.5543.16.2018

na : „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Olszowa”

 

Termin wykonania:          07.12.2018 r.

Termin składania ofert :  22.08.2018 r. ,   godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:    22.08.2018 r. ,   godz. 10:30

Okres związania ofertą:   30 dni

CPV:  34144210-3  Wozy strażackie

 PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf (383,26KB)
DOCSIWZ -14.08.2018.doc (317,00KB)
PDFzał nr 1 - logo MSWiA.pdf (146,59KB)
DOCzał nr 1 - logo WFOŚiGW.doc (709,50KB)
DOCXzał nr 10 - wzór umowy.docx (27,06KB)
DOCXzał. nr 9- opis param.techn.-użytk..docx (34,67KB)
PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT- 22.08.2018.pdf (52,29KB)
PDFINFORMACJA O WYBORZE OFERTY.pdf (64,69KB)