Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG NIEOGRANICZONY- PALCE ZABAW I SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017r. poz.1579)-  zwanej dalej „ustawą Pzp”

Sygnatura akt: GT.271.7.2018

Wykonanie robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych pn.:

1. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Ujeździe przy ul. Gliwickiej”

2. „Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Grzeboszowicach”

 

Termin wykonania:        16.11.2018 r.

Termin składania ofert :  14.09.2018 r. ,   godz. 9:00

Termin otwarcia ofert:    14.09.2018 r. ,   godz. 9:15

Okres związania ofertą:   30 dni

CPV:  45000000-7 Roboty budowlane, 45212140-9 Obiekty rekreacyjne.

2018ogłoszenie o zamówieniu-29.08.2018.2018 (386,69KB)
2018zmiana odłoszenia-29.08.2018.2018 (194,33KB)
DOCSIWZ +załączniki.doc (359,00KB)
PDFUMOWA- wzór.pdf (623,82KB)
ZIPGrzeboszowice- dokumentacja.zip (10,96MB)
ZIPul.Gliwicka-dokumentacja.zip (42,86MB)
PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 14.09.2018.pdf (56,19KB)
 

PDFUNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.pdf (45,40KB)