Przejdź do treści strony
Gmina Ujazd Biuletyn Informacji Publicznej

PRZETARG NIEOGRANICZONY- Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz

 

 

„Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz”

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017r. poz.1579)-  zwanej dalej „ustawą Pzp”

Sygnatura akt: GT.271.8.2018

na zadanie inwestycyjne pn.: „Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz”

 

Termin wykonania:        31.05.2019 r.

Termin składania ofert :  21.09.2018 r. ,   godz. 9:00

Termin otwarcia ofert:    21.09.2018 r. ,   godz. 9:15

Okres związania ofertą:   30 dni

 

CPV:  45000000-7 Roboty budowlane, 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg, 45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

2018ogłoszenie o zamówieniu - 05.09.2018.2018
DOCSIWZ +ZAŁĄCZNIKI -04.09.2018.doc
PDFUMOWA- wzór.pdf
ZIPDOKUMENTACJA TECHNICZNA.zip
 

UWAGA*

W związku z tym, że w załączonych przedmiarach nie jest czytelna cała treść w kolumnie "OPIS I WYLICZENIA" , Zamawiający zamieszcza poprawione pliki z przedmiarem robót.

ZIPPRZEDMIAR ROBÓT- 10.09.2018.zip
 

PDFPytania i odpowiedzi do SIWZ-18.09.2018.pdf
PDFDokumentacja geotechniczna.pdf
PDFPlan 500 DG 01_PROKOM.pdf
PDFZałącznik nr 3.pdf
 

PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT-21.09.2018.pdf
PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-26.09.2018.pdf
 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  05-09-2018
  przez: Marlena Raszka
 • opublikowano:
  05-09-2018 12:15
  przez: Marlena Raszka
 • zmodyfikowano:
  26-09-2018 13:08
  przez: Marlena Raszka
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Ujazd
  odwiedzin: 3453
Dane jednostki:

Gmina Ujazd
47-143 Ujazd
ul. Sławięcicka 19
NIP: 756-18-78-270 REGON: 531413290
Numer konta: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Dane kontaktowe:

fax: 77 40 487 63
e-mail: umig@ujazd.pl
strona www: www.ujazd.pl