Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG NIEOGRANICZONY- Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz

 

 

„Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz”

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017r. poz.1579)-  zwanej dalej „ustawą Pzp”

Sygnatura akt: GT.271.8.2018

na zadanie inwestycyjne pn.: „Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz”

 

Termin wykonania:        31.05.2019 r.

Termin składania ofert :  21.09.2018 r. ,   godz. 9:00

Termin otwarcia ofert:    21.09.2018 r. ,   godz. 9:15

Okres związania ofertą:   30 dni

 

CPV:  45000000-7 Roboty budowlane, 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg, 45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

2018ogłoszenie o zamówieniu - 05.09.2018.2018 (388,16KB)
DOCSIWZ +ZAŁĄCZNIKI -04.09.2018.doc (422,00KB)
PDFUMOWA- wzór.pdf (640,30KB)
ZIPDOKUMENTACJA TECHNICZNA.zip (39,44MB)
 

UWAGA*

W związku z tym, że w załączonych przedmiarach nie jest czytelna cała treść w kolumnie "OPIS I WYLICZENIA" , Zamawiający zamieszcza poprawione pliki z przedmiarem robót.

ZIPPRZEDMIAR ROBÓT- 10.09.2018.zip (223,24KB)
 

PDFPytania i odpowiedzi do SIWZ-18.09.2018.pdf (88,39KB)
PDFDokumentacja geotechniczna.pdf (1,75MB)
PDFPlan 500 DG 01_PROKOM.pdf (1,78MB)
PDFZałącznik nr 3.pdf (47,72KB)
 

PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT-21.09.2018.pdf (78,49KB)
PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-26.09.2018.pdf (86,51KB)