Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG NIEOGRANICZONY- NADZÓR


 

 

 

„Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz”

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017r. poz.1579)-  zwanej dalej „ustawą Pzp”

 

PEŁNIENIE KOMPLEKSOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI INWESTYCJI ORAZ W OKRESIE GWARANCYJNYM dla zadania inwestycyjnego pn.: „Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz”

 

Termin wykonania:        31.05.2019 r.

Termin składania ofert :  27.09.2018 r. ,   godz. 9:00

Termin otwarcia ofert:    27.09.2018 r. ,   godz. 9:15

Okres związania ofertą:   30 dni

 

CPV:  71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 

2018ogłoszenie o zamówieniu- 19.09.2018 (394,69KB)
PDFSIWZ+zał-nadzór.pdf (1,16MB)
DOCnadzór-SIWZ +ZAŁĄCZNIKI -11.09.2018.doc (444,50KB)

dokumentacja techniczna znajduje się na stronie internetowej, gdzie został ogłoszony przetarg na realizację inwestycji, pod linkiem:

http://bip.ujazd.pl/2188/748/przetarg-nieograniczony-partnerstwo-na-rzecz-uzbrojenia-terenow-inwestycyjnych-przebudowa-drog-w-gminach-ujazd-renska-wies-i-skarbimierz.html

PDFzapytanie i odpowiedź do SIWZ-24.09.2018.pdf (65,84KB)
PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf (86,10KB)

PDFINWORMACJA Z OTWARCIA OFERT-UZUPEŁNIENIE.pdf (84,31KB)
PDFWEZWANIE DO ZŁOZENIA OFERT DODATKOWYCH- 01.10.2018.pdf (339,12KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert dodatkowych-04.10.2018.pdf (54,27KB)

PDFINFORMACJA O WYBORZE OFERTY-09.10.2018.pdf (102,84KB)