Przejdź do treści strony
Gmina Ujazd Biuletyn Informacji Publicznej

PRZETARG NIEOGRANICZONY- II POSTĘPOWANIE-PLACE ZABAW

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017r. poz.1579)-  zwanej dalej „ustawą Pzp”

 

Sygnatura akt: GT.271.10.2018

II postępowanie na:

Wykonanie robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych pn.:

1. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Ujeździe przy ul. Gliwickiej”

2. „Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Grzeboszowicach”

 

Termin wykonania:        17.12.2018 r.

Termin składania ofert :  04.10.2018 r. ,   godz. 9:00

Termin otwarcia ofert:    04.10.2018 r. ,   godz. 9:15

Okres związania ofertą:   30 dni

CPV:  45000000-7 Roboty budowlane, 45212140-9 Obiekty rekreacyjne.

 

2018ogłoszenie o zamówieniu -19.09.2018
DOCSIWZ +załączniki.doc
PDFUMOWA- wzór.pdf
ZIPGrzeboszowice- dokumentacja.zip
ZIPul.Gliwicka-dokumentacja.zip
PDFInformacja z otwarcia ofert- 04.10.2018.pdf
 

PDFINFORMACJA O WYBORZE OFERTY - 08.10.2018.pdf
 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  19-09-2018
  przez: Marlena Raszka
 • opublikowano:
  19-09-2018 10:37
  przez: Marlena Raszka
 • zmodyfikowano:
  08-10-2018 12:35
  przez: Marlena Raszka
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Ujazd
  odwiedzin: 5362
Dane jednostki:

Gmina Ujazd
47-143 Ujazd
ul. Sławięcicka 19
NIP: 756-18-78-270 REGON: 531413290
Numer konta: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Dane kontaktowe:

fax: 77 40 487 63
e-mail: umig@ujazd.pl
strona www: www.ujazd.pl