Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG NIEOGRANICZONY- II POSTĘPOWANIE-PLACE ZABAW

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017r. poz.1579)-  zwanej dalej „ustawą Pzp”

 

Sygnatura akt: GT.271.10.2018

II postępowanie na:

Wykonanie robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych pn.:

1. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Ujeździe przy ul. Gliwickiej”

2. „Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Grzeboszowicach”

 

Termin wykonania:        17.12.2018 r.

Termin składania ofert :  04.10.2018 r. ,   godz. 9:00

Termin otwarcia ofert:    04.10.2018 r. ,   godz. 9:15

Okres związania ofertą:   30 dni

CPV:  45000000-7 Roboty budowlane, 45212140-9 Obiekty rekreacyjne.

 

2018ogłoszenie o zamówieniu -19.09.2018 (388,18KB)
DOCSIWZ +załączniki.doc (358,50KB)
PDFUMOWA- wzór.pdf (623,82KB)
ZIPGrzeboszowice- dokumentacja.zip (10,96MB)
ZIPul.Gliwicka-dokumentacja.zip (42,86MB)
PDFInformacja z otwarcia ofert- 04.10.2018.pdf (56,35KB)
 

PDFINFORMACJA O WYBORZE OFERTY - 08.10.2018.pdf (63,50KB)