Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG NIEOGRANICZONY - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY UJAZD I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Strona archiwalna

 

POSTĘPOWADZNIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp”, oraz na podstawie obowiązujących przepisów wykonawczych do ustawy, o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 221 000,00 euro.

Sygnatura akt: GT.271.11.2018

 

na zadanie pn.: „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY UJAZD I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”

 

Termin składania ofert: Data: 2018-11-08, godzina: 12:00

Termin otwarcia ofert: Data: 2018-11-08, godzina: 12:15

 

CPV: 09000000-3 – produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii, 09300000-2 – energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

 

Zawiadomienie o wyborze oferty:

PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf (35,48KB)
 

 

Informacja z otwarcia ofert:

DOCInformacja z otwarcia ofert Gmina Ujazd 08.11.2018.doc (41,50KB)
 

 

Pytania i odpowiedzi:

DOCOdpowiedzi na pytania wykonawców I (1).doc (44,50KB)
 

PDFOgłoszenie o zamówieniu (1).pdf (233,31KB)
PDFSIWZ (1).pdf (204,71KB)
DOCZałącznik nr 1 do SIWZ.doc (604,50KB)
DOCZałącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty.doc (54,50KB)
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udzialu w postępowaniu.docx (21,12KB)
DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia.docx (22,76KB)
PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej.pdf (127,40KB)
DOCZałącznik nr 5.1 do SIWZ - Załącznik nr 1 do projektu umowy.doc (616,50KB)
DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz dostaw.doc (37,50KB)
DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia.doc (33,00KB)
DOCZałącznik nr 8 do SIWZ - Ośw. o przynależności do grupy kapitałowej.doc (31,00KB)
DOCXZałącznik nr 9 do SIWZ - Informacja o podwykonawstwie.docx (32,88KB)