Przejdź do treści strony
Gmina Ujazd Biuletyn Informacji Publicznej

PRZETARG NIEOGRANICZONY - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY UJAZD I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

POSTĘPOWADZNIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp”, oraz na podstawie obowiązujących przepisów wykonawczych do ustawy, o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 221 000,00 euro.

Sygnatura akt: GT.271.11.2018

 

na zadanie pn.: „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY UJAZD I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”

 

Termin składania ofert: Data: 2018-11-08, godzina: 12:00

Termin otwarcia ofert: Data: 2018-11-08, godzina: 12:15

 

CPV: 09000000-3 – produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii, 09300000-2 – energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

 

Zawiadomienie o wyborze oferty:

PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf
 

 

Informacja z otwarcia ofert:

DOCInformacja z otwarcia ofert Gmina Ujazd 08.11.2018.doc
 

 

Pytania i odpowiedzi:

DOCOdpowiedzi na pytania wykonawców I (1).doc
 

PDFOgłoszenie o zamówieniu (1).pdf
PDFSIWZ (1).pdf
DOCZałącznik nr 1 do SIWZ.doc
DOCZałącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty.doc
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udzialu w postępowaniu.docx
DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia.docx
PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej.pdf
DOCZałącznik nr 5.1 do SIWZ - Załącznik nr 1 do projektu umowy.doc
DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz dostaw.doc
DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia.doc
DOCZałącznik nr 8 do SIWZ - Ośw. o przynależności do grupy kapitałowej.doc
DOCXZałącznik nr 9 do SIWZ - Informacja o podwykonawstwie.docx
 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-10-2018
  przez: Marlena Raszka
 • opublikowano:
  30-10-2018 10:34
  przez: Marlena Raszka
 • zmodyfikowano:
  20-11-2018 14:13
  przez: Marlena Raszka
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Ujazd
  odwiedzin: 3844
Dane jednostki:

Gmina Ujazd
47-143 Ujazd
ul. Sławięcicka 19
NIP: 756-18-78-270 REGON: 531413290
Numer konta: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Dane kontaktowe:

fax: 77 40 487 63
e-mail: umig@ujazd.pl
strona www: www.ujazd.pl