Gmina Ujazd

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2018-2023

2018 r.

Sesja nr III z dnia 20 grudnia 2018 r.

 1. PDFIII.19.2018 w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.pdf
 2. PDFIII.20.2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
 3. PDFIII.21.2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na 2019 rok.pdf
 4. PDFIII.22.2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności ....pdf
 5. PDFIII.23.2018 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ....pdf
 6. PDFIII.24.2018 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.pdf
 7. PDFIII.25.2018 w sprawie nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej.pdf
 8. PDFIII.26.2018 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2018 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.pdf
 9. PDFIII.27.2018 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok.pdf
 10. PDFIII.28.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
   

Sesja nr II z dnia 27 listopada 2018 r.

 1. PDFII.4.2018. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.pdf
 2. PDFII.5.2018. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf
 3. PDFII.6.2018. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki.pdf
 4. PDFII.7.2018. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych.pdf
 5. PDFII.8.2018. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.pdf
 6. PDFII.9.2018. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej.pdf
 7. PDFII.10.2018. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf
 8. PDFII.11.2018. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki.pdf
 9. PDFII.12.2018. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych.pdf
 10. PDFII.13.2018. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.pdf
 11. PDFII.14.2018. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ujazdu.pdf
 12. PDFII.15.2018. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku.pdf
 13. PDFII.16.2018. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok.pdf
 14. PDFII.17.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
 15. PDFII.18.2018. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Kraina św. Anny.pdf
   

Sesja nr I z dnia 19 listopada 2018 r.

 1. PDFI.1.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ujeździe.pdf
 2. PDFI.2.2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ujeździe.pdf
 3. PDFI.3.2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ujeździe.pdf
Metryczka
 • wytworzono:
  29-11-2018
  przez: Roman Więcek
 • opublikowano:
  29-11-2018 11:10
  przez: Roman Więcek
 • zmodyfikowano:
  27-12-2018 12:07
  przez: Ewa Adamczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Ujazd
  odwiedzin: 2186
Dane jednostki:

Gmina Ujazd
47-143 Ujazd
ul. Sławięcicka 19
NIP: 756-18-78-270 REGON: 531413290
Numer konta: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 487 50
fax: 77 40 487 63
e-mail: umig@ujazd.pl
Konto bankowe: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×