Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ujazd, dnia 05.12.2018 roku

Znak sprawy: Fn.271.1.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA  KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU GMINY UJAZD  I JEJ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH

W związku z zamiarem zlecenia usług o wartości poniżej 30.000 euro w trybie art. 4 pkt.. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Gmina Ujazd zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu pn.:

„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Ujazd i jej jednostek podległych”

Termin wykonania zamówienia ustala się na okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy nie wcześniej jednak niż od 01.01.2019 r. do 31.12.2021r.

Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać na adres : Gmina Ujazd, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd do 12.12.2018 r. do godz. 14:00

PDFZAPYTANIE OFERTOWE-OBSŁUGA BANKOWA-05.12.2018.pdf (501,18KB)
DOCdruk oferty.doc (71,00KB)
PDFProtokół wyboru oferty.pdf (60,80KB)