Gmina Ujazd

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KADENCJA 2018-2023

 

2018

PDF0050.1.2018 w spr. powołania zastępcy Burmistrza oraz ustalenia jego wynagrodzenia.pdf
PDF0050.2.2018 w spr. określenia zakresu zadań i odpowiedzialności oraz upoważnień Zastępcy Burmistrza Ujazd.pdf
PDF0050.3.2018 w spr. ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.pdf
PDF0050.4.2018 w spr. zmiany planów finansowych na 2018 rok.pdf
PDF0050.5.2018 w spr. zmianiające zarządzenie nr 0050.317.2018 z dnia 16.11.2018r. w spr. zmian budżetu gminy na 2018 rok.pdf
PDF0050.5a.2018 w spr. zmiany planów finansowych na 2018r..pdf
PDF0050.6.2018 w spr. otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf
PDF0050.7.2018 w spr. sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 9 mieszczącego sie w budynku przy ul. 1 Maja 13 w Ujeździe stanowiącego własność Gminy Ujazd.pdf
PDF0050.8.2018 w spr. sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 8 mieszczącego sie w budynku przy ul. 1 Maja 13 w Ujeździe stanowiącego własność Gminy Ujazd.pdf
PDF0050.9.2018 w spr. powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na wykonanie zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.pdf
PDF0050.11.2018 w spr. udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczenia woli w imieniu Burmistrza Ujazdu w zakresie zarządu mieniem Gminy, objetych statututowymi zadaniami Żłobka Publicznego w Ujeździe.pdf
PDF0050.12.2018 w spr. powołania komisji do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kuultury fizycznej.pdf
PDF0050.13.2018 w spr. zmian budżetu gminy na 2018 rok.pdf
PDF0050.14.2018 w spr. zmiany planów finansowych na 2018 rok.pdf
 

2019

PDF0050.15.2018 w spr. zmiany planów finansowych na 2018 rok.pdf
PDF0050.16.2018 w spr. zmiany Zarzadzenia Burmsitrza Ujazdu nr 0050.9.2018.pdf
PDF0050.17.2018 w spr. powołania komisji do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf
PDF0050.18.2019 w spr. przekazania planów finansowych.pdf
PDF0050.18.2019 c.d..pdf
PDF0050.20.2019 w spr. ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 20192020.pdf
PDF0050.21.2019 w spr. ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019-2020 do klas pierwszych szkół podstawowych.pdf
PDF0050.22.2019 w spr. ustalenia na rok 2019 planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gmine Ujazd.pdf
PDF0050.23.2019 w spr. zmiany planów finansowych na 2019 rok.pdf
PDF0050.24.2019 w spr. wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Burmiistrza Ujazdu z dnia 28.09.2017r. w spr. ustalenia wysokości stawek czynszu za wydzierżawienie lub najem mienia stanowiącego własność Gminy Ujazd.pdf
PDF0050.26.2019 w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podsatwowej w Olszowej.pdf
PDF0050.27.2019 w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaryszowie.pdf

PDF0050.29.2019 w spr. zmiany planów finansowych.pdf
PDF0050.30.2019 w spr. nabycia dz. 348,354,355 o łacznej pow. 0,0414 ha połozonej w Starym Ujeździe.pdf
PDF0050.31.2019 w spr. zmiany planów finansowych.pdf
PDF0050.32.2019 w spr. powołania komisji konkursowej do przeprowadezenia konkursu na stanowisko dyrektora PSP w Olszowej.pdf
PDF0050.33.2019 w spr. powołania komisji konkursowej do przeprowadezenia konkursu na stanowisko dyrektora PSP w Jaryszowie.pdf
PDF0050.34.2019 w spr. ustalenia zasad obrotu drewnem pozyskanym z terenów będących własność Gminy Ujazd.pdf
PDF0050.35.2019 w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2018rok.pdf
PDF0050.35.2019 cd..pdf
PDF0050.36.2019 w spr. wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Ujazd przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie plakatow wyborczych.pdf
PDF0050.37.2019 w spr. zmiany planów finansowych na 2019 rok.pdf
PDF0050.38.2019 w spr. zmian budżetu gminy na 2019 rok.pdf
PDF0050.39.2019 w spr. zmiany planów finansowych na 2019 rok.pdf
PDF0050.40.2019 w spr. zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrekltora Publicznej Szkoły Podsatwowej w Olszowej.pdf
PDF0050.41.2019 w spr. zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podsatwoweej w.pdf
PDF0050.42.2019 w spr. sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 mi8eszczącego sie w budynku mieszkalnych wielorodzinnym.pdf
PDF0050.43.2019 w spr. ustalenia normy zużycia paliwa dla specjalistycznych pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego eksploatowanego ew jednostkach OSP,.pdf
PDF0050.44.2019 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedazy [polozonej w miejscowości Ujazd.pdf
PDF0050.45.2019 w spr. sprzedazy w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 9 mieszczącego sie w budynku przy Pl. 1 Maja 13.pdf
PDF0050.46.2019 w spr. sprzedazy w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 8 mieszczącego sie w budynku przy Pl. 1 Maja 13.pdf
PDF0050.47.2019 w spr. zmiany planow finansowych na 2019.pdf
PDF0050.48.2019 w spr. zmian budzetu gminy na 2019 rok..pdf
PDF0050.49.2019 w spr. zmiany planow finansowych na 2019 r..pdf
 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  21-12-2018
  przez: Roman Więcek
 • opublikowano:
  21-12-2018 13:26
  przez: Roman Więcek
 • zmodyfikowano:
  08-05-2019 14:14
  przez: Bernadeta Majnusz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Ujazd
  odwiedzin: 869
Dane jednostki:

Gmina Ujazd
47-143 Ujazd
ul. Sławięcicka 19
NIP: 756-18-78-270 REGON: 531413290
Numer konta: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 487 50
fax: 77 40 487 63
e-mail: umig@ujazd.pl
Konto bankowe: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×