Gmina Ujazd

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KADENCJA 2018-2023

 

2018

PDF0050.1.2018 w spr. powołania zastępcy Burmistrza oraz ustalenia jego wynagrodzenia.pdf
PDF0050.2.2018 w spr. określenia zakresu zadań i odpowiedzialności oraz upoważnień Zastępcy Burmistrza Ujazd.pdf
PDF0050.3.2018 w spr. ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.pdf
PDF0050.4.2018 w spr. zmiany planów finansowych na 2018 rok.pdf
PDF0050.5.2018 w spr. zmianiające zarządzenie nr 0050.317.2018 z dnia 16.11.2018r. w spr. zmian budżetu gminy na 2018 rok.pdf
PDF0050.5a.2018 w spr. zmiany planów finansowych na 2018r..pdf
PDF0050.6.2018 w spr. otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf
PDF0050.7.2018 w spr. sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 9 mieszczącego sie w budynku przy ul. 1 Maja 13 w Ujeździe stanowiącego własność Gminy Ujazd.pdf
PDF0050.8.2018 w spr. sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 8 mieszczącego sie w budynku przy ul. 1 Maja 13 w Ujeździe stanowiącego własność Gminy Ujazd.pdf
PDF0050.9.2018 w spr. powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na wykonanie zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.pdf
PDF0050.11.2018 w spr. udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczenia woli w imieniu Burmistrza Ujazdu w zakresie zarządu mieniem Gminy, objetych statututowymi zadaniami Żłobka Publicznego w Ujeździe.pdf
PDF0050.12.2018 w spr. powołania komisji do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kuultury fizycznej.pdf
PDF0050.13.2018 w spr. zmian budżetu gminy na 2018 rok.pdf
PDF0050.14.2018 w spr. zmiany planów finansowych na 2018 rok.pdf
 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  21-12-2018
  przez: Roman Więcek
 • opublikowano:
  21-12-2018 13:26
  przez: Roman Więcek
 • zmodyfikowano:
  27-12-2018 09:29
  przez: Bernadeta Majnusz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Ujazd
  odwiedzin: 126
Dane jednostki:

Gmina Ujazd
47-143 Ujazd
ul. Sławięcicka 19
NIP: 756-18-78-270 REGON: 531413290
Numer konta: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 487 50
fax: 77 40 487 63
e-mail: umig@ujazd.pl
Konto bankowe: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×