Przejdź do treści strony
Gmina Ujazd Biuletyn Informacji Publicznej

PRZETARG NIEOGRANICZONY - RUINY ZAMKU

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygnatura akt: GT.271.1.2019

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j.: DZ. U. z 2018 r. poz. 1986)-  zwanej dalej „ustawą Pzp”

Dla zadania inwestycyjnego pn.:  „Zagospodarowanie terenu przy ruinach zamku w Ujeździe”

UWAGA ZMIANA:

Termin wykonania:        30.08.2019 r.

Termin składania ofert :  22.02.2019 r. ,   godz. 9:00

Termin otwarcia ofert:    22.02.2019 r. ,   godz. 9:15

Okres związania ofertą:   30 dni

 

CPV:  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu Kod: 45111291-4, Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych Kod:45233253-7,  Słoneczne moduły fotoelektryczne Kod:09331200-0, Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych Kod:77310000-6, Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Kod: 45111200-0

PDFOgłoszenie o zamówieniu-31.01.2019.pdf
DOCSIWZ +ZAŁĄCZNIKI -ruiny zamku.doc
DOCXUMOWA- wzór.docx
RARDOKUMENTACJA WERSJA ELEKTRONICZNA.rar
2018POZW.NA BUDOWĘ-160.2018-30.04.2018
PDFPrzedmiar robót - Ujazd Podzamcze.pdf
PDFRZ.5136.27.2018.SO Ujazd.pdf
 

W związku z problem z prawidłowym otwieraniem się pliku z przedmiarem, Zamawiający zamieszcza przedmiar robót w wersji edytowalnej w formacie .ath

ATHPrzedmiar robót- Ujazd Podzamcze rewizja.PRD.ATH

PDFZMIANA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU.pdf
PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

DOCSIWZ +ZAŁĄCZNIKI -ruiny zamku-zm.11.02.2019.doc
DOCXUMOWA- wzór-zm.11.02.2019.docx

ZIPDokumentacja- remont muru.zip
PDFPrzedmiar mur Ujazd.pdf

PDFPytania i odpowiedzi do SIWZ-19.02.2019.pdf
PDFschemat fotowoltaiki- zał.do proj.el..pdf
JPEGzdjecie ogrodzenia-dot.odpowiedzi nr 2.jpeg

PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT-22.02.2019.pdf
PDFINFORMACJA O WYBORZE OFERTY-01.03.2019.pdf
 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  31-01-2019
  przez: Marlena Raszka
 • opublikowano:
  31-01-2019 11:50
  przez: Marlena Raszka
 • zmodyfikowano:
  01-03-2019 09:21
  przez: Marlena Raszka
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Ujazd
  odwiedzin: 1759
Dane jednostki:

Gmina Ujazd
47-143 Ujazd
ul. Sławięcicka 19
NIP: 756-18-78-270 REGON: 531413290
Numer konta: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Dane kontaktowe:

fax: 77 40 487 63
e-mail: umig@ujazd.pl
strona www: www.ujazd.pl