Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAPYTANIE OFERTOWE-GT.042.8.2018.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej  30 000 euro. Postępowanie prowadzone w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j.: DZ. U. z 2018 r. poz. 1986)-  zwanej dalej „ustawą”

 

Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej gminy Ujazd oraz opracowanie inwentaryzacji drzewostanu wraz z projektem gospodarki drzewostanem w otoczeniu ruin Zamku Biskupów Wrocławskich w Ujeździe

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

„Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - etap II”

 

Termin wykonania:                       do 31.03.2020 r.

(UWAGA*    opracowanie inwentaryzacji drzewostanu wraz z projektem gospodarki drzewostanem  w otoczeniu ruin Zamku Biskupów Wrocławskich w Ujeździe należy wykonać do 30.09.2019 r.- łącznie z uzyskaniem stosownych zezwoleń)

Termin składania ofert :              12.02.2019 r. ,   godz. 10:00

Okres związania ofertą:   30 dni

Główny Kod CPV: 90710000;  77211300; 71200000

PDFZAPYTANIE OFERTOWE-GT.042.8.2018.2019.pdf (1,60MB)
DOCXDRUKI-OFERTA, ZAŁ.NR 2.docx (109,15KB)
ZIPdok.pomocniczy.zip (1,46MB)
JPEGmapka poglądowa.jpeg (87,32KB)
PDFBaza konkurencyjności - publikacja 04.02.2019.pdf (100,25KB)
PDFProtokół wyboru oferty-13.02.2019.pdf (109,14KB)
PDFBaza konkurencyjności - inf.o wyb.oferty-13.02.2019.pdf (100,87KB)