Przejdź do treści strony
Gmina Ujazd Biuletyn Informacji Publicznej

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
 
Sygnatura akt: KL.6/02/2019                                         

Nazwa Zamawiającego:                                  Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej

Adres Zamawiającego:                                     ul. 3 Maja 5, 47 – 143 Ujazd

Nazwa Pełnomocnika Zamawiającego:        Gmina Ujazd

Adres Pełnomocnika Zamawiającego:             ul. Sławięcicka 19, 47 – 143 Ujazd

                                                                         Tel. 77 404 87 50

                                                                          Fax: 77 404 87 63

                                                                          e-mail

                                                                          e-mail (Referat Inwestycji)

Wszelką korespondencję w ramach niniejszego postępowania przetargowego należy kierować na adres Pełnomocnika Zamawiającego.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j.: DZ. U. z 2018 r. poz. 1986)-  zwanej dalej „ustawą Pzp”

 Dla zadania inwestycyjnego pn.:

„Budowa świetlicy wiejskiej w Nogowczycach wraz z zagospodarowaniem”

UWAGA ZMIANA!

BYŁO:

Termin wykonania:            31.08.2020 r.

Termin składania ofert :  19.03.2019 r. ,   godz. 9:00

Termin otwarcia ofert:    19.03.2019 r. ,   godz. 9:15

Okres związania ofertą:   30 dni

JEST:

Termin wykonania:            31.08.2020 r.

Termin składania ofert :  21.03.2019 r. ,   godz. 9:00

Termin otwarcia ofert:    21.03.2019 r. ,   godz. 9:15

Okres związania ofertą:   30 dni

CPV:  45000000-7 Roboty budowlane; 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę; 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne; 45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne

Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

PDFogłoszenie o zamówieniu-04.03.2019.pdf
DOCSIWZ +ZAŁĄCZNIKI -ŚWIETLICA-18.02.2019.doc
DOCXUMOWA- wzór-18.02.2019.docx
ZIPDOKUMENTACJA TECHNICZNA.zip
ZIPrys.do proj.budowlanego.zip-uzupełnienie

PDFpytania i odp.do SIWZ-11.03.2019.pdf
PDFNogowczyce-rys.elektryka.pdf
PDFPytania i odp.do SIWZ-14.03.2019.pdf

PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFPytania i odp.do SIWZ, zmiana zapisów umowy i SIWZ-15.03.2019.pdf
DOCSIWZ +ZAŁĄCZNIKI -ŚWIETLICA- zm.15.03.2019.doc
PDFUMOWA- wzór-zm.15.03.2019.pdf
PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT-21.03.2019.pdf
PDFINFORMACJA O WYBORZE OFERTY-27.03.2019.pdf
 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  04-03-2019
  przez: Marlena Raszka
 • opublikowano:
  04-03-2019 09:45
  przez: Marlena Raszka
 • zmodyfikowano:
  27-03-2019 12:21
  przez: Marlena Raszka
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Ujazd
  odwiedzin: 2098
Dane jednostki:

Gmina Ujazd
47-143 Ujazd
ul. Sławięcicka 19
NIP: 756-18-78-270 REGON: 531413290
Numer konta: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Dane kontaktowe:

fax: 77 40 487 63
e-mail: umig@ujazd.pl
strona www: www.ujazd.pl