Przejdź do treści strony
Gmina Ujazd Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn

Nr umowy: RPOP.05.01.00-16-0016/16-00

Sygnatura akt: GT.271.3.2019                                        

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j.: DZ. U. z 2018 r. poz. 1986)-  zwanej dalej „ustawą Pzp”

Dla zadania inwestycyjnego pn.: „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn” ; Etap I  - Zagospodarowanie parku miejskiego w Ujeździe

 

Termin wykonania:           30.08.2019 r.

Termin składania ofert :  08.04.2019 r. ,   godz. 9:00

Termin otwarcia ofert:    08.04.2019 r. ,   godz. 9:15

Okres związania ofertą:   30 dni

 

CPV:  45000000-7 Roboty budowlane; 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę; 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu; 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg; 45310000-3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych; 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego; 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne; 45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

PDFogłoszenie o zamówieniu-22.03.2019.pdf
ZIPPark_PDF-projekt.ZIP
DOCSIWZ +ZAŁĄCZNIKI -PARK - 20.03.2019.doc
PDFUMOWA- wzór-20.03.2019.pdf
PDFInformacja z otwarcia ofert-08.04.2019r.pdf
PDFUnieważnienie postępowania-15.04.2019.pdf
 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  22-03-2019
  przez: Marlena Raszka
 • opublikowano:
  22-03-2019 11:01
  przez: Marlena Raszka
 • zmodyfikowano:
  15-04-2019 08:54
  przez: Marlena Raszka
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Ujazd
  odwiedzin: 890
Dane jednostki:

Gmina Ujazd
47-143 Ujazd
ul. Sławięcicka 19
NIP: 756-18-78-270 REGON: 531413290
Numer konta: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Dane kontaktowe:

fax: 77 40 487 63
e-mail: umig@ujazd.pl
strona www: www.ujazd.pl