Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

VII Sesja Rady Miejskiej

Termin: 25.04.2019, g. 16:00

Miejsce: Urząd Miejski w Ujeździe

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.
 4. Informacja o pracy Burmistrza.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku

   PDFw sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku.pdf (81,75KB)

  2. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ujazd

   PDFw sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.pdf (84,64KB)

  3. zmieniającej uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Ujazd

   PDFzmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Ujazd.pdf (36,09KB)

   PDFuzasadnienie dieta dla sołtysów.pdf (39,36KB)

  4. zmieniającej uchwały w sprawie ustalenia diet dla Radnych Rady Miejskiej w Ujeździe oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych

   PDFzmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla Radnych Rady Miejskiej w Ujeździe.pdf (50,75KB)

   PDFuzasadnienie dieta dla Radnych.pdf (44,61KB)

  5. zmieniającej uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ujazdu

   PDFzmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ujazdu.pdf (39,25KB)

   PDFuzasadnienie wynagrodzenie Burmistrza.pdf (371,69KB)

  6. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 r
  7. zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 6. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2018 r.
 7. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
 8. Interpelacje i wolne wnioski.
 9. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Miejskiej.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie posiedzenia.