Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

VIII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe

Termin: 20.05.2019, g. 16:00

Miejsce: Urząd Miejski w Ujeździe

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.
 4. Informacja o pracy Burmistrza.
 5. Udzielenie Burmistrzowi Ujazdu wotum zaufania w formie uchwały:
  1. przedstawienie raportu o stanie gminy Ujazd za 2018 rok,
  2. debata nad raportem o stanie gminy Ujazd,
  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ujazdu wotum zaufania.

   PDFProjekt uchwał w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ujazdu wotum zaufania.pdf (195,45KB)

 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2018 rok i sprawozdań finansowych:
  1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok,
  2. przedstawienie sprawozdań finansowych,
  3. przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego,
  4. przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ujazd,
  5. przedstawienie opinii Komisji Stałych – Komisji Budżetowej,
  6. dyskusja,
  7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.

   PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem.pdf (251,63KB)

 7. Udzielenie Burmistrzowi Ujazdu absolutorium za 2018 rok w formie uchwały:
  1. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej sprawie udzielenia absolutorium,
  2. przedstawienie opinii RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej,
  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ujazdu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

   PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ujazdu za 2018 rok.pdf (265,66KB)

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wprowadzenia zmiany w regulaminie wyróżniania najlepszych absolwentów szkół Gminy Ujazd,
  2. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok,
  3. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Interpelacje i wolne wnioski.
 10. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Miejskiej.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie posiedzenia.