Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2018 rok

Burmistrz Ujazdu

                                                                      Ujazd, dnia 29.05.2019r.
Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 lit.f i lit.g ustawy z dnia 28 marca 2017r. o finansach publicznych (Dz. U.  z 2017r., poz. 2077 ze zm. ), podaję do publicznej wiadomości:
 
I. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2018 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł,  wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia:
 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe 6.796 zł (umorzenie zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości.
  Przyczyna: ważny interes podatnika.
 2. Chowaniec Irena – 939 zł (umorzenie zaległości zobowiązania podatkowego). Przyczyna: ważny interes podatnika.
 3. Polak Krzysztof – 1.484 zł (umorzenie zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego. Przyczyna: ważny interes podatnika.
 4. Długosz Danuta  594,50 zł (umorzenie zaległości zobowiązania podatkowego). Przyczyna: ważny interes podatnika.
II. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2018 udzielono pomocy publicznej:
  
Ulgi w podatku od nieruchomości udzielone na podstawie Uchwały RM w Ujeździe (pomoc de minimis)
 1. Mubea Automotive Poland Sp. z o.o.
 2. Rekers Polska Sp.z o.o.
 3. Adamietz Rajmund.
Ulgi w podatku rolnym z tytułu zakupu gruntu (pomoc de minimis)
 1. Moszko Bertold
 2. Socha Zygfryd
 3. Gajda Roman
 4. Gisman Adam
 5. Zimon Wilhelm
 6. Kainka Urszula
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za rok 2018 (pomoc publiczna):
Andrusiak Danuta, Barteczko Jerzy, Błahut Beata, Błaszczyk Kamil, Białas Ewelina, Bodynek Andrzej, Bomba Bernard, BWS Technika Sp. z o.o., Bryłka Waldemar, Burzan Bernard, Burzan Joachim, Cholewa Henryk, Ciecior Bernard, Daniel Małgorzata, Dansch Irena, Danish Farming Consultants sp. z o.o., Dronia Edyta, Duk Jan, Długosz Arkadiusz, Długosz Franciszek, Dworaczek Jan, Fila Bernard, Fogel Marcin, Fogel Waldemar, Foltys Joachim, Foltys Mariusz,Gajda Jerzy, Gajda Roman, Giemsa Klaudia, Gisman Janusz, Golba Krystian, Goly Artur, Grabelus Danuta, Gralka Krzysztof, Gruntkowski Marek, Hajduk Rafał, Jakubczyk Roman, Janik Adrian, Jochem Maria, Janota Łukasz, Jarosz Norbert, Jokiel Mariusz, Jendrzejek Roman, Jokiel Adrian, Jońca Damian, Jonczyk Mariola, Kainka Anna, Kainka Urszula, Kaliciak Zenon, Kałus Marcin, Kałuża Daniel, Kapica Marcin, Kasperski Andrzej, Kauder Waldemar, Kierstein Barbara, Klampko Jerzy, Klois Józef, Klois Hanna, Kokoszka Patryk, Komander Herbert, Konieczny Waldemar, Konighaus Stefan, Kozioł Renata, Krawiec Elżbieta, Krawiec Bernard, Kubów Wojciech, Kuczmera Małgorzata, Labisch Hubert, Leszczyna Alicja, Lawnik Marcin, Leszczyna Joachim, Mainka Irena, Marek Krzysztof, Materla Aleksander, Matuszek Rafał, Melson Roman, Michalski Piotr, Miedza Alfred, Mikosz Stanisława, Misz Andrzej, Misz Bernard, Moczek Norbert, Mojza Konrad, Moszko Bertold, Moszko Anna, Muskała Zygmunt, Muszkiet Krystian, Muszkiet Waldemar, Nawrot Tomasz,  Nowak Jerzy, Nowara Edmund, Nowara Rafał, Ogaza Danuta, Ogaza Józef, Palarz Adrian, Palus Hubert, Parusel Krzysztof, Paruzel Maria, Paździor Marek, Pelzer Joachim, Palus Hubert, Piela Piotr, Piela Robert, Plachetka Robert, Plachetka Rudolf, Plachetka Piotr, Ploch Bertold, Płachetka Dariusz, Płachetka Zenon, Płachetka Janusz, Płachetka Monika, Podolski Krzysztof, Proksza Elżbieta, Proksza Andrzej,  Proksza Piotr, Rekus Grzegorz, Richter Henryk, Roldam Sp. z o.o.,  Roter Krzysztof, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Brzezina, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Jaryszów, Sikora Krystian, Skowronek Bernard, Skowronek Joachim, Sładek Florian, Sładek Albert, Sładek Andrzej, Sładek Adrian, Sładek Henryk, Socha Krystian, Socha Józef, Socha Ernest, Socha Zygfryd, Sotor Krzysztof, Sotor Krystian, Stolc Maria, Stypa Michał, Stypa Rudolf, Stranczik Waldemar, Strycharz Tomasz, Szefer Krystyna, Szyguła Sebastian, Szymańska Barbara, Szymański Zygfryd, Tańczyn Piotr, Tiszbierek Gerard, Tiszbierek Piotr, Treffoń Irena, Urbańczyk Teresa, Voigt Lidia, Wallus Sebastian, Warzecha Irena, Wiatowski Paweł, Wieczorek Józef, Więcek Marcin, Więcek Jan, Wientzek Erwin, Więcek Janusz, Wycisło Adrian, Zielonka Stefan, Zimon Wilhelm.