Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sygnatura akt: GT.271.4.2019

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j.: DZ. U. z 2018 r. poz. 1986)-  zwanej dalej „ustawą Pzp”

Dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi ul. Zapłotnej oraz przebudowa ul. Wiejskiej w Olszowej

UWAGA ZMIANA !

BYŁO:

Termin wykonania:           31.10.2019 r.

Termin składania ofert :  01.07.2019 r. ,   godz. 8:00

Termin otwarcia ofert:    01.07.2019 r. ,   godz. 8:15

Okres związania ofertą:   30 dni

JEST:

Termin wykonania:           31.10.2019 r.

Termin składania ofert :  03.07.2019 r. ,   godz. 8:00

Termin otwarcia ofert:    03.07.2019 r. ,   godz. 8:15

Okres związania ofertą:   30 dni

 

Kody CPV:  45000000-7 Roboty budowlane; 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę; 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne; 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne; 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu; 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu; 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg; 45233225-2 Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych;

PDFogłoszenie o zamówieniu-14.06.2019.pdf (393,59KB)
DOCSIWZ +ZAŁĄCZNIKI -06.06.2019.doc (367,50KB)
PDFUMOWA- wzór-06.06.2019.pdf (380,17KB)
ZIPDOKUMENTACJA, PRZEDMIARY-UL.WIEJSKA I ZAPŁOTNA.zip (6,92MB)

PDFpytania i odp.do SIWZ-26.06.2019.pdf (92,80KB)
PDFogł.o zmianie ogłoszenia-26.06.2019.pdf (197,88KB)
DOCSIWZ +ZAŁĄCZNIKI -zm.26.06.2019.doc (367,50KB)
 

PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT-03.07.2019.pdf (75,44KB)
PDFInf.o wyborze najkorzystniejszej oferty-17.07.2019.pdf (97,06KB)