Przejdź do treści strony
Gmina Ujazd Biuletyn Informacji Publicznej

Sygnatura akt: GT.271.4.2019

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j.: DZ. U. z 2018 r. poz. 1986)-  zwanej dalej „ustawą Pzp”

Dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi ul. Zapłotnej oraz przebudowa ul. Wiejskiej w Olszowej

UWAGA ZMIANA !

BYŁO:

Termin wykonania:           31.10.2019 r.

Termin składania ofert :  01.07.2019 r. ,   godz. 8:00

Termin otwarcia ofert:    01.07.2019 r. ,   godz. 8:15

Okres związania ofertą:   30 dni

JEST:

Termin wykonania:           31.10.2019 r.

Termin składania ofert :  03.07.2019 r. ,   godz. 8:00

Termin otwarcia ofert:    03.07.2019 r. ,   godz. 8:15

Okres związania ofertą:   30 dni

 

Kody CPV:  45000000-7 Roboty budowlane; 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę; 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne; 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne; 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu; 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu; 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg; 45233225-2 Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych;

PDFogłoszenie o zamówieniu-14.06.2019.pdf
DOCSIWZ +ZAŁĄCZNIKI -06.06.2019.doc
PDFUMOWA- wzór-06.06.2019.pdf
ZIPDOKUMENTACJA, PRZEDMIARY-UL.WIEJSKA I ZAPŁOTNA.zip

PDFpytania i odp.do SIWZ-26.06.2019.pdf
PDFogł.o zmianie ogłoszenia-26.06.2019.pdf
DOCSIWZ +ZAŁĄCZNIKI -zm.26.06.2019.doc
 

PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT-03.07.2019.pdf
PDFInf.o wyborze najkorzystniejszej oferty-17.07.2019.pdf
 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  14-06-2019
  przez: Marlena Raszka
 • opublikowano:
  14-06-2019 11:07
  przez: Marlena Raszka
 • zmodyfikowano:
  17-07-2019 12:17
  przez: Marlena Raszka
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Ujazd
  odwiedzin: 841
Dane jednostki:

Gmina Ujazd
47-143 Ujazd
ul. Sławięcicka 19
NIP: 756-18-78-270 REGON: 531413290
Numer konta: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Dane kontaktowe:

fax: 77 40 487 63
e-mail: umig@ujazd.pl
strona www: www.ujazd.pl