Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GT.7011.3.2019                                                                                                        Ujazd, dnia 08.07.2019 r.

 

Burmistrz Ujazdu zwraca się z prośbą o przedstawienie szacunkowej kwoty netto za wykonanie zamówienia na :

„Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla poprawy gospodarki wodnej w miejscowości Ujazd”

KOD CPV: 71320000-7   Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

 

Szacunkowe wartości należy przesłać na adres:

w terminie do dnia : 12 lipca 2019 r do godz. 10.00

 

Jednocześnie informuję, że nie jest to zapytanie ofertowe ani postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Zapytanie to służy jedynie oszacowaniu wartości zamówienia.

PDFSzacowanie wartości zamówienia-PFU-Ujazd-08.07.2019.pdf (147,38KB)