Przejdź do treści strony
Gmina Ujazd Biuletyn Informacji Publicznej

GT.7011.3.2019                                                                                                 Ujazd, dnia 23.07.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Prowadzone na podstawie regulaminu wewnętrznego UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DLA KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH

Dotyczy : „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla poprawy gospodarki wodnej w miejscowości Ujazd”

Uwaga zmiana.

Termin wykonania:   do dnia 02.12.2019 r. z podziałem na etapy:

a) wykonanie i przedłożenie Zamawiającemu kompletnego programu funkcjonalno-użytkowego w ilości – 5 (pięć) egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egz. na nośniku elektronicznym - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.08.2019 r.,

b) wykonanie i przedłożenie Zamawiającemu Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia opracowanej zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. - Dz. U. 2018 poz.2081) - w nieprzekraczalnym terminie do dnia  02.12.2019 r.

Termin składania ofert :  31.07.2019 r. ,   godz. 10:00

Okres związania ofertą:   30 dni

CPV: 

KOD CPV: 71320000-7   Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

PDFGT.7011.3.2019-ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf
DOCXZAPYTANIE OFERTOWE - PFU- ZAŁĄCZNIKI.docx
PDFOdpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji-25.07.2019.pdf
ZIPdokumenty dla istniejacych urządzeń, badania wody.zip
PDFOdp.na zapytanie-26.07.2019.pdf
DOCXZAPYTANIE OFERTOWE - PFU- ZAŁĄCZNIKI — zmiana-26.07.2019.docx
PDFOdp.na zapytanie-29.07.2019.pdf
DOCXpopr.załacznik nr 2-29.07.2019.docx
PDFProtokół z wyboru oferty-01.08.2019.pdf
 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  23-07-2019
  przez: Marlena Raszka
 • opublikowano:
  23-07-2019 14:00
  przez: Marlena Raszka
 • zmodyfikowano:
  01-08-2019 10:39
  przez: Marlena Raszka
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Ujazd
  odwiedzin: 514
Dane jednostki:

Gmina Ujazd
47-143 Ujazd
ul. Sławięcicka 19
NIP: 756-18-78-270 REGON: 531413290
Numer konta: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Dane kontaktowe:

fax: 77 40 487 63
e-mail: umig@ujazd.pl
strona www: www.ujazd.pl