Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XI Sesja Rady Miejskiej

Termin: 29.08.2019, g. 16:00

Miejsce: Urząd Miejski

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.
 4. Informacja o pracy Burmistrza.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ujazd na lata 2019-2022,

   PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ujazd na lata 2019-2022..pdf (195,73KB)

   PDFPOnZ UJAZD 2019-2022.pdf (3,09MB)

  2. udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Andrzeja Apostoła w Ujeździe na przeprowadzenie działań badawczych (geofizycznych) posadzki kościoła w celu określenia fazy przebudowy obiektu oraz dokładne określenie krypt mieszczących się w kościele p.w. św. Andrzeja Apostoła w Ujeździe,

   PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. św. Andrzeja Apostoła w Ujeździe.pdf (204,61KB)

  3. ustalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” w Ujeździe,

   PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” w Ujeździe II.pdf (192,45KB)

   PDFRegulamin targowiska Mój Rynek w Ujeździe.pdf (268,51KB)

  4. ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Ujazd,

   PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Ujazd.pdf (442,13KB)

  5. określenia zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu w części lub całości, będące w zakresie zadań własnych gminy,

   PDFProjekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, posiłki (...).pdf (272,17KB)

  6. określenia trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

   PDFProjekt uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego (...).pdf (283,35KB)

  7. powołania Gminnej Rady Seniorów w Ujeździe i nadania jej statutu,

   PDFProjekt uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Ujeździe i nadania jej statutu.pdf (358,12KB)

  8. zmian w uchwale o utworzeniu Żłobka Publicznego w Ujeździe, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ujazd,

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmian w uchwale o utworzeniu Żłobka Publicznego w Ujeździe, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ujazd.pdf (516,83KB)

  9. ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek Publiczny w Ujeździe,

   PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek Publiczny..pdf (269,27KB)

  10. zasad udzielania stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów,

   PDFProjekt uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce.pdf (354,91KB)

  11. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok,
  12. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  13. powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich,

   PDFProjekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich..pdf (283,25KB)

  14. zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

   PDFProjekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach.pdf (267,60KB)

 6. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
 7. Interpelacje i wolne wnioski.

  PDFodp. na interpelacje Burmistrza.pdf (169,39KB)

  PDFodp. na interpelacje GDDKiA.pdf (62,74KB)

  PDFodp. na interpelacje Piekarnia Miś.pdf (168,26KB)

 8. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Miejskiej.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie posiedzenia.