Przejdź do treści strony
Gmina Ujazd Biuletyn Informacji Publicznej

XII Sesja Rady Miejskiej

Termin: 23.09.2019, g. 16:00

Miejsce: Urząd Miejski

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Spotkanie z Kierownikiem Posterunku Policji w Leśnicy asp. Arnoldem Skorupą.
 4. Spotkanie z Wiceprezesem Spółki „Czysty Region” w sprawie zbierania i transportu odpadów komunalnych.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.
 6. Informacja o pracy Burmistrza.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ujazd

   PDFw sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ujazd.pdf

  2. ustalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” w Ujeździe.

   PDFw sprawie ustalenia regulaminu targowiska Mój Rynek w Ujeździe.pdf

  3. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Ujazd i zasad korzystania z tych przystanków,

   PDFzmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicelem albo zarządzającycm jest Gmina Ujazd i zasad korzystania z tych przystanków.pdf

  4. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” ,

   PDFw sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przynania świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności (...).pdf

  5. ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ujazd

   PDFw sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków (...).pdf

  6. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok,
  7. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  8. rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Ujazdu.
 8. Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku.
 9. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli zadania inwestycyjnego - „Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych Gminy Ujazd tj. Publicznego Przedszkola w Starym Ujeździe”.
 10. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
 11. Interpelacje i wolne wnioski.

  PDFodp. na interpelację - dowieszenie tabliczki inform. na ul. Traugutta w Ujeździe.pdf

  PDFodp. na interpelację Czysty Region.pdf

  PDFodp. na interpelacje Referatu Inwestycji.pdf

  PDFodp. na interpelację radnego dot. szkoły w Sieroniowicach.pdf

 12. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Miejskiej.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie posiedzenia.
Metryczka
 • wytworzono:
  18-09-2019
  przez: Monika Krahl
 • opublikowano:
  18-09-2019 13:00
  przez: Monika Krahl
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Ujazd
  odwiedzin: 555
Dane jednostki:

Gmina Ujazd
47-143 Ujazd
ul. Sławięcicka 19
NIP: 756-18-78-270 REGON: 531413290
Numer konta: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Dane kontaktowe:

fax: 77 40 487 63
e-mail: umig@ujazd.pl
strona www: www.ujazd.pl