Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XII Sesja Rady Miejskiej

Termin: 23.09.2019, g. 16:00

Miejsce: Urząd Miejski

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Spotkanie z Kierownikiem Posterunku Policji w Leśnicy asp. Arnoldem Skorupą.
 4. Spotkanie z Wiceprezesem Spółki „Czysty Region” w sprawie zbierania i transportu odpadów komunalnych.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.
 6. Informacja o pracy Burmistrza.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ujazd

   PDFw sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ujazd.pdf (279,53KB)

  2. ustalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” w Ujeździe.

   PDFw sprawie ustalenia regulaminu targowiska Mój Rynek w Ujeździe.pdf (142,59KB)

  3. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Ujazd i zasad korzystania z tych przystanków,

   PDFzmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicelem albo zarządzającycm jest Gmina Ujazd i zasad korzystania z tych przystanków.pdf (153,02KB)

  4. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” ,

   PDFw sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przynania świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności (...).pdf (132,01KB)

  5. ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ujazd

   PDFw sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków (...).pdf (657,16KB)

  6. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok,
  7. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  8. rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Ujazdu.
 8. Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku.
 9. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli zadania inwestycyjnego - „Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych Gminy Ujazd tj. Publicznego Przedszkola w Starym Ujeździe”.
 10. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
 11. Interpelacje i wolne wnioski.

  PDFodp. na interpelację - dowieszenie tabliczki inform. na ul. Traugutta w Ujeździe.pdf (120,03KB)

  PDFodp. na interpelację Czysty Region.pdf (87,11KB)

  PDFodp. na interpelacje Referatu Inwestycji.pdf (107,26KB)

  PDFodp. na interpelację radnego dot. szkoły w Sieroniowicach.pdf (255,71KB)

 12. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Miejskiej.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie posiedzenia.