Przejdź do treści strony
Gmina Ujazd Biuletyn Informacji Publicznej

 

Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn, Nr umowy: RPOP.05.01.00-16-0016/16-00

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j.: DZ. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)-  zwanej dalej „ustawą Pzp”

Dla zadania inwestycyjnego pn.:

„Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn”

Etap I  - Zagospodarowanie parku miejskiego w Ujeździe

(II postępowanie)

Termin wykonania:               29.05.2020 r.

ZMIANA !

BYŁO:

Termin składania ofert :      04.11.2019 r. ,   godz. 8:00

Termin otwarcia ofert:        04.11.2019 r. ,   godz. 8:20

JEST:

Termin składania ofert :      05.11.2019 r. ,   godz. 8:00

Termin otwarcia ofert:        05.11.2019 r. ,   godz. 8:20

Okres związania ofertą:      30 dni

CPV:  45000000-7 Roboty budowlane; 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę; 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu; 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg; 45310000-3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych; 45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego; 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne; 45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych


PDFogłoszenie o zamówieniu-15.10.2019.pdf

DOCXSIWZ_IDW_park w Ujeździe.docx
PDFIPU_park w Ujeździe.pdf
ZIPPark_PDF-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEDMIARY,.ZIP

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ, ZMIANA SIWZ

PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia-28.10.2019.pdf
PDFPytania i odpowiedzi do SIWZ-28.10.2019.pdf
DOCXSIWZ_IDW_park w Ujeździe- zmiana 28.10.2019.docx
DOCXIPU_park w Ujeździe-zmiana 28.10.2019.docx
XLSXWZÓR- HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY.xlsx
 

PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT-05.11.2019.pdf
PDFINFORMACJA O WYBORZE OFERTY-BIP-14.11.2019.pdf
 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  15-10-2019
  przez: Marlena Raszka
 • opublikowano:
  15-10-2019 09:19
  przez: Marlena Raszka
 • zmodyfikowano:
  14-11-2019 10:25
  przez: Marlena Raszka
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Ujazd
  odwiedzin: 608
Dane jednostki:

Gmina Ujazd
47-143 Ujazd
ul. Sławięcicka 19
NIP: 756-18-78-270 REGON: 531413290
Numer konta: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Dane kontaktowe:

fax: 77 40 487 63
e-mail: umig@ujazd.pl
strona www: www.ujazd.pl