Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG NIEOGRANICZONY - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY UJAZD I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

POSTĘPOWADZNIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „Ustawą Pzp”, oraz na podstawie obowiązujących przepisów wykonawczych do ustawy, o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 221 000,00 euro.

 

na zadanie pn.:  ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY UJAZD I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

 

Termin składania ofert: Data: 2019-10-23, godzina: 12:00,

Termin otwarcia ofert: Data: 2019-10-23, godzina: 12:15. 

 

CPV- 09000000-3 – produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii, 09300000-2 – energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

 

PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf (37,74KB)
 

Informacja z otwarcia ofert:

DOCInformacja z otwarcia ofert Gmina Ujazd.doc (42,00KB)

Odpowiedzi na pytania:

DOCXOdpowiedzi na pytania.docx (13,56KB)

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (225,64KB)
DOCSIWZ Gmina Ujazd.doc (239,50KB)
XLSXZał. nr 1 do SIWZ.xlsx (401,77KB)
DOCZałącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty.doc (54,50KB)
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udzialu w postępowaniu.docx (21,10KB)
DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia.docx (22,74KB)
DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej.doc (122,50KB)
DOCZałącznik nr 5.1 do SIWZ - Załącznik nr 1 do projektu umowy.doc (700,00KB)
DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz dostaw.doc (36,50KB)
DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia.doc (31,50KB)
DOCZałącznik nr 8 do SIWZ - Ośw. o przynależności do grupy kapitałowej.doc (31,50KB)
DOCXZałącznik nr 9 do SIWZ - Informacja o podwykonawstwie.docx (32,74KB)