Przejdź do treści strony
Gmina Ujazd Biuletyn Informacji Publicznej

PRZETARG NIEOGRANICZONY - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY UJAZD I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

POSTĘPOWADZNIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „Ustawą Pzp”, oraz na podstawie obowiązujących przepisów wykonawczych do ustawy, o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 221 000,00 euro.

 

na zadanie pn.:  ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY UJAZD I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

 

Termin składania ofert: Data: 2019-10-23, godzina: 12:00,

Termin otwarcia ofert: Data: 2019-10-23, godzina: 12:15. 

 

CPV- 09000000-3 – produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii, 09300000-2 – energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

 

PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf
 

Informacja z otwarcia ofert:

DOCInformacja z otwarcia ofert Gmina Ujazd.doc

Odpowiedzi na pytania:

DOCXOdpowiedzi na pytania.docx

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
DOCSIWZ Gmina Ujazd.doc
XLSXZał. nr 1 do SIWZ.xlsx
DOCZałącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty.doc
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udzialu w postępowaniu.docx
DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia.docx
DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej.doc
DOCZałącznik nr 5.1 do SIWZ - Załącznik nr 1 do projektu umowy.doc
DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz dostaw.doc
DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia.doc
DOCZałącznik nr 8 do SIWZ - Ośw. o przynależności do grupy kapitałowej.doc
DOCXZałącznik nr 9 do SIWZ - Informacja o podwykonawstwie.docx
 

Metryczka
 • wytworzono:
  15-10-2019
  przez: Marlena Raszka
 • opublikowano:
  15-10-2019 13:25
  przez: Marlena Raszka
 • zmodyfikowano:
  29-10-2019 13:48
  przez: Marlena Raszka
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Ujazd
  odwiedzin: 544
Dane jednostki:

Gmina Ujazd
47-143 Ujazd
ul. Sławięcicka 19
NIP: 756-18-78-270 REGON: 531413290
Numer konta: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Dane kontaktowe:

fax: 77 40 487 63
e-mail: umig@ujazd.pl
strona www: www.ujazd.pl