Przejdź do treści strony
Gmina Ujazd Biuletyn Informacji Publicznej

XIII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe

Termin: 21.10.2019, g. 16:00

Miejsce: Urząd Miejski

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Spotkanie z Kierownikiem Posterunku Policji w Leśnicy asp. Arnoldem Skorupą.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.
 5. Informacja o pracy Burmistrza Ujazdu.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. ustalenia diet dla Radnych Rady Miejskiej w Ujeździe oraz zasad kosztów podróży służbowych,

   PDFw sprawie ustalenia diet dla Radnych Rady Miejskiej w Ujeździe.pdf

  2. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Nogowczyce, gmina Ujazd,

   PDFw sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Nogowczyce, gmina Ujazd.pdf

   PDFuzasadnienie Nogowczyce.pdf

   PDFzałącznik Nogowczyce.pdf

  3. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Balcarzowice, gmina Ujazd,

   PDFw sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Balcarzowice, gmina Ujazd.pdf

   PDFuzasadnienie Balcarzowice.pdf

   PDFzałącznik Balcarzowice.pdf

  4. ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ujazd,

   PDFNOWA w sprawie określenia wysokości stawek wynagradzania (...).pdf

  5. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok,
  6. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  7. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich na kadencję lat 2020-2023,

   PDFw sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich.pdf

  8. rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
 7. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych.
 8. Przedstawienie informacji dotyczących analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2019 rok przez:
  1. Radnych,
  2. Pracowników samorządowych.
 9. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
 10. Interpelacje i wolne wnioski.

  PDFodp. na interpelację - oświetlenie placu zabaw w Ujeździe.pdf

  PDFodp. wnioski do budżetu - GZO.pdf

  PDFodp.wnioski do budżetu - OSP.pdf

 11. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Miejskiej.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie Sesji.
Metryczka
 • wytworzono:
  16-10-2019
  przez: Monika Krahl
 • opublikowano:
  16-10-2019 07:49
  przez: Monika Krahl
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Ujazd
  odwiedzin: 502
Dane jednostki:

Gmina Ujazd
47-143 Ujazd
ul. Sławięcicka 19
NIP: 756-18-78-270 REGON: 531413290
Numer konta: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Dane kontaktowe:

fax: 77 40 487 63
e-mail: umig@ujazd.pl
strona www: www.ujazd.pl